Konferencje w Kijowie i w Lwowie
access_time 2004-08-31 07:16:19

Międzynarodowe Centrum Informacyjno Konsultingowe "ICIC", z Kijowa, na Ukrainie, serdecznie zaprasza na Międzynarodową Konferencję w KIJOWIE - Prawo celne 2004 - Jak działać w obrocie towarowym po wejściu Nowego Kodeksu Celnego na Ukrainie i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, oraz do Lwowa na IX  Międzynarodową  Polsko – Ukraińską Konferencję, Rok 2004 - rok  Polski na Ukrainie.

Nowy Kodeks Celny Ukrainy od 1 stycznia 2004 "Ukraina – granica wschodnia Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia dla międzynarodowego obrotu towarowego". Wspólnotowy Kodeks Celny w Polsce. Skutki dla handlu Polski z krajami  wschodnimi  wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - to tematy Konferencji dla polskich i ukraińskich firm, która odbędzie się 25 września 2003 r. w Kijowie, w Hotelu  "Sankt Petersburg"

Zasadniczym celem konferencji jest prezentacja granicy wschodniej, jako granicy Unii Europejskiej niedalekiej przyszłości. Organizatorzy chcą zaprezentować materiał obrazujący i sygnalizujący potrzeby, związane m.in. z warunkami oraz zapewnieniem niezbędnych instrumentów umożliwiających dokonywanie zwiększonej liczby odpraw w jednostkach granicznych. Oczekują, że w konferencji wezmą udział nie tylko przedsiębiorcy, ale również firmy, instytucje, które będą działały na rzecz tej granicy, tworząc swoistą infrastrukturę niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania. Dotyczy to chociażby np. dużych terminali przeładunkowych. Chcą, aby konferencja miała jak najbardziej praktyczny charakter (spotkanie robocze), dlatego na konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się prelegenci mający kompleksową i dokładną wiedzę na temat zmian, które zaszły w organizacji Służby Celnej na Ukrainie, a mianowicie przedstawiciele Głównego Urzędu Ceł, a także przedstawicieli Izby Celnej w Polsce. Wystąpią oni z wykładem o zmianach w Kodeksie Celnym Polski, i o przepisach celnych dla przewoźników.


Program:

1. Prawo Celne na Ukrainie. Nowy Kodeks Celny od 1 stycznia 2004 roku. Oprogramowanie dla spedycji i agencji, obowiązujące w Ukrainie. Transport i Spedycja  w roku 2004.
2. Cło i polityka Celna.
3. Główne etapy polityki Celnej na Ukrainie - liberalizacja handlu
zagranicznego.
4. Granica Wschodnia. Wspólnotowy Kodeks Celny w Polsce. Przepisy celne dla przewoźników, obowiązujące w Polsce.
5. Szanse dla podmiotów prowadzących działalność usługową agencji celnej, na wschodzie po wejściu do Unii Europejskiej
6. Procesy integracyjne w Europie. Integracja europejska w ramach Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. Światowa Organizacja Handlu a polityka celna Wspólnoty Europejskiej. Regulacje celne Wspólnoty Europejskiej (Kodeks celny, przepisy wykonawcze, preferencje i zwolnienia, Taryfa celna).

Osoba odpowiedzialna za konferencję: Wiktoria Święcicka - Dyrektor ds. współpracy z zagranicą Centrum "ICIC" (znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).


SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA:
Telefonicznie pod nr - 0038 (067) 506-01-10   Wiktoria Swięcicka
Telfaks  0038 (044) 455-99-99Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon, fax, ewentualnie e-mail, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za wyjazd, imiona i nazwiska uczestników.Cena za uczestnictwo w konferencji (bez VAT - konferencja zagraniczna, dojazd własny) - 1000 złotych za jedną osobę bez zakwaterowania (płatność  - przelew bankowy.) 1500 złotych za jedną osobę z zakwaterowaniem (zameldowanie 24 - 26 września).
Dla drugiego i trzeciego uczestnika z jednej firmy przewidywana jest zniżka - odpowiednio 5 i 10% . Przy rejestracji uczestnictwa i płatności do 6 września 2004 roku dodatkowo 3% zniżki. Pytania związane z tematami, które będą poruszane na konferencji można wcześniej przesłać do organizatorów faxem : 0038 (044) 455-99-99 lub e-mail: mailto:konferencja@mail.zp.uaMiędzynarodowe Centrum Informacyjno - Konsultingowe "ICIC", Kijów, Ukraina serdecznie zaprasza także na IX  Międzynarodową  polsko – ukraińską konferencję Rok 2004 - rok  Polski na Ukrainie -inwestujemy w gospodarkę ukraińską. Tematem konferencji będą m.in: warunki i możliwości współpracy handlowej z Ukrainą po wejściu Polski do UE i po wyborach prezydenckich w Ukrainie, handel zagraniczny na Ukrainie dla małych i średnich i dużych przedsiębiorstw z Polski, Rosji, Słowacji i Węgier.


Termin konferencji: 16 - 17 października  2004 r. Lwów, Hotel  "Sputnik"Konferencja prowadzona będzie w języki rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski.Program:


1.Dyskusja o wpływie poszerzenia Unii Europejskiej na polsko-ukraińską wymianę handlową.
2.Ministerstwo Gospodarki Ukrainy - Departament stosunków gospodarczych z Zagranicą.
3.Ulgi dla Inwestorów zagranicznych.
4.Czy warunki gospodarcze, polityczne, społeczne sprzyjają polsko-ukraińskiej współpracy na dzień dzisiejszy?
5.Specyfika rynku ukraińskiego. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
6.Prawo na Ukrainie - podstawa każdej działalności.
7.Metody efektywnej sprzedaży. Tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych. Zakładanie przedstawicielstw zagranicznych podmiotów gospodarczych. Nowy kodeks Handlowy.
8. Nowy Kodeks Cywilny i zastosowanie go przy prowadzeniu biznes działalności na Ukrainie.
9.Głowne etapy działalności gospodarczej z punktu widzenia przepisów prawnych. Obrót nieruchomościami - nowe perspektywy (z 1 stycznia 2005 roku Nowy Kodeks Ziemski).
10. Prawo Celne - informacje dot. importu, eksportu oraz przepisów dotyczących tranzytu.
11. Kontrola  celna i regulacje celne. Nowe przepisy według Nowego  Kodeksu Celnego na Ukrainie.  Dopuszczenie do obrotu. - Tranzyt. Procedura składu celnego. -Odprawa
czasowa. - Wywóz towaru. Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji  - Dyskusje z udziałem przedstawicieli firm ukraińskich
12. System podatkowy na Ukrainie. Księgowość i kontrola rachunkowa.
13. Rozliczenia związane z operacjami eksportowo - importowymi. Transakcje międzynarodowe. Procedura formułowania międzynarodowych umów handlowych i sposoby ich zabezpieczenia.

Zgłoszenie uczestnictwa


- Telefonicznie pod nr - 0038 (067) 506-01-10 Wiktoria Święcicka
- Telfaks 0038 (044) 455-99-99Cena za uczestnictwo w konferencji (bez VAT - konferencja zagraniczna, dojazd własny) - 1900, - PLN. Dla drugiego i trzeciego uczestnika z jednej firmy przewidywana jest zniżka - odpowiednio 5 i 7%.
UWAGA ! Przy zgłoszeniu  i zapłacie faktury do 1 października 2004 roku przysługuje zniżka 3%.Pytania związane z tematami, które będą poruszane na lwowskiej konferencji, można przesyłać do organizatorów faxem : 0038 (044) 455-99-99 lub e-mail: mailto:konferencja@mail.zp.ua

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A