Przyjadą dziennikarze
access_time 2004-09-04 07:12:25

W poniedziałek w Tarnowie rozpoczyna się XII Światowe Forum Mediów Polonijnych. Weźmie w nim udział 200 dziennikarzy polonijnych z 30 krajów świata. W tym roku, po tradycyjnym rozpoczęciu w Tarnowie, gospodarzem Forum będzie Pomorze. Głównym organizatorem ŚFMP jest Małopolskie Forum Współpracy z Polonią.

Po raz dwunasty do Tarnowa przyjadą dziennikarze polonijni z różnych krajów świata, m. in. z Australii, Egiptu, Libanu, RPA, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz krajów europejskich. Tradycyjnie już spotkanie ropocznie się w Tarnowie, a następnie gospodarzem będzie Pomorze, dziennikarze odwiedzą Gdańsk, Gdynię i Sopot. W ubiegłych latach spotkania odbywały się w województwach podkarpackim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim.


- Z jednej strony Forum stało się efektywną formą promocji ojczyzny, z drugiej dzięki wiedzy, talentom i patriotyzmowi dziennikarzy polonijnych wzmacniają się serdeczne więzi pomiędzy środowiskami Polonii całego świata. Obecność dziennikarzy polonijnych w tych corocznych spotkaniach Polonusów, jak również materiały dziennikarskie, które przygotowują oni po Forum dla swoich mediów, świadczą najlepiej o randze i znaczeniu ŚFMP. Wypełnione jest ono spotkaniami, rozmowami, informacjami i kontaktami, które owocują w późniejszej pracy dziennikarskiej - przekonuje Stanisław Lis, dyrektor Biura Organizacyjnego Forum.


Jak co roku Forum rozpocznie się w Tarnowie, gdzie po południu 6 września w Sali Konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się konferencja, podczas której przedstawiony zostanie program spotkania i zaprezentują się jego uczestnicy. Będzie to okazja do dyskusji na temat sytuacji skupisk polonijnych, ich problemów i potrzeb.


Oficjalna inauguracja odbędzie się następnego dnia, Forum otworzy Jolanta Daniluk, wicemarszałek Senatu RP. Wystąpią m. in. Antoni Bartkiewicz, dyrektor TV Polonia, Michał Maliszewski, dyrektor Radia Polonia, Zbigniew Bajka z Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ oraz Waldemar Siwiński, prezes zarządu Polskiej Agencji Prasowej. Ponadto wręczone zostaną nagrody Fidelis Poloniae 2004 i rozstrzygnięte konkursy dziennikarskie. Po południu w Ratuszu uczestnicy Forum spotkają się m.in. z prezydentem Tarnowa, Mieczysławem Bieniem.


W środę rano dziennikarze polonijni wyjadą na Pomorze, a następnego dnia w Gdańsku spotkają się z władzami województwa pomorskiego. Kolejne dni spędzą na spotkaniach, wystawach i konferencjach. Spotkają się m. in. z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Forum zakończy się 13 września udziałem dziennikarzy w posiedzeniu Senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą. (baja)


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A