TUCHÓW. Nie chcą wytwórni - Mieszkańcy protestują.
access_time 2004-09-07 07:58:41

Mieszkańcy Tuchowa podjęli akcję protestacyjną będącą odpowiedzią na obwieszczenie burmistrza gminy z dnia 6 sierpnia br. Obwieszczenie dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego (28 kwiecień br.) w sprawie wydania decyzji o budowie wytwórni mas bitumicznych.

Inwestycja ta planowana jest przy ul. Długiej, na osiedlu domów jednorodzinnych. Z udostępnionego raportu wynika, iż tego typu zakład stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, a także wpłynie na potwierdzoną ostatnimi badaniami czystość środowiska. Emisja dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla wytwarzanych podczas procesów produkcyjnych spowoduje kilkakrotny wzrost stężenia tych gazów. Dodatkowo wystąpi skażenie środowiska takimi substancjami jak fenol, ksylen i toluen, a przede wszystkim rakotwórczym benzenem.


W Urzędzie Gminy w Tuchowie swoje listy protestacyjne składają organizacje społeczne i stowarzyszenia. Podczas niedzielnej akcji przeprowadzonej w miejscach publicznych zebrano ok. 1500 podpisów. Do 13 września będzie trwać zbieranie podpisów na terenie miasta i sąsiednich wiosek. Natomiast w najbliższy czwartek, tj. 9 września, o godz. 19.30 w sali pielgrzyma przy tuchowskiem sanktuarium z inicjatywy działaczy społecznych odbędzie się zebranie mieszkańców z władzami miasta i gminy. (Z.KRZEM)


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A