Dziennikarze z 30 krajów
access_time 2004-09-08 07:10:35

O godzinie 9 rozpoczęło się wczoraj Światowe Forum Mediów Polonijnych, zorganizowane już po raz dwunasty. Biorą w nim udział polonijni dziennikarze z różnych krajów. W tym roku forum rozpoczęło się w Tarnowie, ale jego uczestnicy odwiedzą także Gdańsk, Gdynię i Sopot. Forum potrwa do 13 września.

W tym roku w Forum Mediów Polonijnych biorą udział dziennikarze z 30 krajów. Organizatorem jest Małopolskie Forum Współpracy z Polonią. Patronat nad spotkaniem polonijnych dziennikarzy objął m. in. wojewoda małopolski. Warto nadmienić, że w ramach tegorocznego forum odbędzie się także meeting proeuropejski zorganizowany w Gdańsku.


Dziennikarze polonijni cieszą się, że po raz kolejny mogli spotkać się z kolegami i koleżankami po piórze, pochodzącymi z innych krajów. Spotkanie w Tarnowie jest dla nich pod tym względem niezwykle interesujące. Tak przynajmniej twierdzili wczoraj uczestnicy forum, z którymi rozmawialiśmy.


Michał Mackiewicz z "Magazynu Wileńskiego" przyjechał na forum już po raz trzeci. Jest wydawcą i jednocześnie redaktorem naczelnym magazynu wydawanego w Wilnie.


- Ja jestem po raz trzeci na forum, ale nasza redakcja była reprezentowana praktycznie na każdym z poprzednich dwunastu spotkań w Tarnowie - powiedział nam wczoraj Michał Mackiewicz. - Jest to dla nas niepowtarzalna możliwość spotkania polonijnych dziennikarzy pracujących w różnych redakcjach na świecie. Być może trudno mówić tu o wymianie doświadczeń, bo pracujemy w bardzo różnych warunkach, ale łączy nas przede wszystkim język. Forum Mediów Polonijnych daje nam poza tym możliwość poznawania Polski, o czym najlepiej wiedzą ci uczestnicy, którzy byli już na poprzednich 12 edycjach imprezy. Forum oceniam więc bardzo pozytywnie i dobrze, że znaleźli się ludzie, którzy je organizują.


Inny z uczestników, Arno Giese, reprezentuje podczas tegorocznego forum "Gazetę Niedzielną" z Londynu, ale jak nam powiedział - pisze do kilku polonijnych gazet wydawanych w różnych krajach. Mieszka na stałe w Niemczech, choć obecnie przyjechał na pięć lat do Polski. Jego zdaniem, Forum Mediów Polonijnych jest potrzebne także po to, aby Polonia uczyła się promocji kraju rodzinnego za granicą, w krajach gdzie mieszkają Polonusi.


Arno Giese kończy obecnie swoją pracę na temat polskich sanktuariów maryjnych. Uważa, że to bardzo dobra promocja Polski, bo historia sanktuariów wiąże się nierozerwalnie z historią Polski. - Sanktuaria to najlepsza promocja Polski za granicą - uważa polonijny dziennikarz.


Podczas inauguracji Forum Mediów Polonijnych wręczono wczoraj tradycyjne nagrody. Najważniejsze z nich to dwie nagrody Fidelis Poloniae.


Jedną z nagród Fidelis Poloniae otrzymała Halina Subotowicz-Romanowa, twórczyni Domu Polskiego w Moskwie, osoba, która - jak podkreślają organizatorzy forum - bardzo wiele zrobiła w Rosji dla utrzymania polskości i podtrzymania więzi z krajem ojczystym. Za ten właśnie wkład Halina Subotowicz-Romanowa otrzymała wczoraj nagrodę Fidelis Poloniae.


Drugą z nagród Fidelis Poloniae wręczono wczoraj przedstawicielowi "Dziennika Związkowego" z Chicago. "Dziennik Związkowy" został doceniony jako gazeta polonijna również mająca wielki wkład w dzieło umacniania więzi Polonii z krajem oraz promocję Polski w świecie.


Przyznano wczoraj również pięć dyplomów honorowych za umacnianie więzi Polonii z Polską i promocję kraju na obczyźnie. Odebrali je m. in. przedstawiciele: Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego z Londynu, Redakcji "Magazynu Wileńskiego", Radia Polonia oraz "Kuriera Dąbrowskiego".


W Międzynarodowym Konkursie Literackim "Powroty do Źródeł" statuetkę otrzymała (jest to pierwsze miejsce) - Agnieszka Buda-Rodriguez z Kanady. Drugie miejsce przypadło Renacie Olczykowski z Austrii, wyróżnienie otrzymał Marek Mańkowski z Toronto.


Nagrody za reportaż z XI Forum Mediów Polonijnych otrzymali: Martyna Radłowska-Obruśnik z "Głosu Ludu" z Czech oraz Dariusz Kulczyński z "Nowego Kuriera" z Toronto.


Już wczoraj zapowiedziano, że Forum Mediów Polonijnych odbędzie się również za rok. Jak zwykle rozpocznie się w Tarnowie, ale tym razem jego uczestnicy udadzą się na Śląsk. Stąd na wczorajszym otwarciu forum w Tarnowie obecność wojewody śląskiego.


- Przyszłoroczne spotkanie polonijnych dziennikarzy będzie miało na celu między innymi rozwiać stereotyp "czarnego" Śląska, funkcjonujący również w wielu krajach, gdzie mieszka Polonia - powiedział.


(Smol)  fot. ejja

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A