Dlaczego takich KAN nie ma w innych miastach?
access_time 2004-10-29 10:51:16

Z okazji pięciu lat działalności Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, wczoraj, na ul. Mościckiego 12, odbyło się uroczyste spotkanie, w którym wziął udział Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Biskup Wiktor Skworc.

 „Głównym problemem, jaki chcielibyśmy rozwiązywać: to: zapobieżenie rosnącemu bezrobociu wśród młodzieży. Pragniemy zaoferować młodym ludziom bezpłatne kursy w celu nabycia lub zmiany kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej” ( ze strony www.tarnow.kana.pl)Swoją działalność KANA kieruje przede wszystkim do młodzieży uczącej się lub bezrobotnej w wieku 16-25 lat. Pomagają młodym przygotować się do matury, prowadzą kursy języków obcych, a bezrobotnych uczą obsługi komputera. Do tej pory placówka pomogła już 3 tysiącom młodych ludzi z niezamożnych rodzin. Zorganizowano ok. 200 bezpłatnych kursów, a propozycje KANY cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA zostało erygowane dekretem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca 1 czerwca 1998 r., a swoja działalność rozpoczęło 16 września 99 roku. Dyrektorem placówki jest Pani Zofia Soboń.„Dlaczego takich KAN nie ma w innych miastach?” To przytoczone przez Biskupa Wiktora Skworca, słowa wypowiedziane jakiś czas temu w jego obecności, przez gości KANY. Przykład poszedł jednak dalej i kolejnym miastem, w którym działa taka placówka jest Sosnowiec.W trudnych czasach, z jakimi przyszło się nam wszystkim zmagać, KANA stanowi wyjście na przeciw problemom młodego pokolenia, podaje rękę w najtrudniejszym momencie, w którym młodzi ludzie podejmują swoje pierwsze kroki w dorosłe życie. 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A