Amfiteatr w skarpie
access_time 2004-10-30 07:54:16

Ogłoszony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży program "Make a Connection-Przyłącz się" spotkał się z zainteresowaniem młodych ludzi. Z całej Polski nadesłano 300 projektów przedsięwzięć, które - zdaniem autorów - mogą zaktywizować środowisko. Komisja wyróżniła 70 projektów, w tym dwa z Małopolski. Jeden z nich powstał w Szynwałdzie, a twórcami są młodzi ludzie z grupy "Futuro".

Młodzież zaproponowała budowę amfiteatru letniego, zaznaczając w projekcie, że właśnie to przedsięwzięcie zintegruje lokalną społeczność. Jurorów przekonał pomysł i na realizację projektu przyznano 4400 zł.


Opiekunką grupy jest polonistka Agnieszka Boruch, nauczycielka w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szynwałdzie. Inspiratorem projektu jest Albert Opolski z Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.Sukces młodzieży spotkał się z uznaniem dorosłych, przede wszystkim wójta Józefa Gądka, który już od kilku tygodni wspiera inicjatywę. Pomysł młodych potwierdza pasję działania - mówi wójt. I to jest bardzo ważne, wierzę, że ci młodzi ludzie, przejawiający już dzisiaj tak wiele przedsiębiorczości, poradzą sobie w życiu, niewykluczone, że kiedyś poprowadzą własne firmy. Już teraz nabierają sporo doświadczeń, a że są ambitni i odważni, na pewno wiele w życiu osiągną. Gmina włącza się w realizację przedsięwzięcia.Inwestycja, jak każda, wymaga spełnienia formalności wymaganych prawem budowlanym. Rozpoczęto już tę procedurę. Architekt Klaudia Swoboda-Zdziebko mówi, że amfiteatr wpisany zostanie w naturalnie ukształtowany teren. Miejsca siedzące usytuowane będą w skarpie. Amfiteatr pomieści około 300 osób. Młodzież pali się do działania i zapowiada, że już w lutym zaprosi mieszkańców na pierwszą imprezę. Mają to być jasełka. Wójt Józef Gądek mówi, że data jest realna, pod warunkiem, iż pracom budowlanym sprzyjać będzie pogoda. (kis)Dziennik Polski

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A