Czy wzrastają ceny za szkolne stołówki?
access_time 2005-01-04 11:14:51

- Nie wiem jeszcze czy wzrastają - mówi wiceprezydent Tarnowa Wojciech Magdoń – Nie będziemy robili od razu rewolucji. Prawo nie zezwala nam, aby w koszcie obiadu, brać pod uwagę tylko to, co do tej pory, czyli wsad do kotła.

Trzeba po prostu policzyć koszty pracy ludzkiej, energii i innych składników Możemy dać bezpłatny obiad, ale rzetelnie wyliczyć koszt obiadu i od tych, co nie mają małych dochodów i nie są objęci pomocą społeczną, brać rzeczywisty koszt wykonania obiadu. Musimy się dowiedzieć się ile takich osób jest i kto musiałby płacić drożej za obiad Ten koszt będzie różny w różnych szkołach, bo różne są wynagrodzenia kucharek i inne składniki wyliczenia.Trzeba by się zastanowić, czy w związku z powyższym nie iść droga prawną, która zezwala na to, aby zwiększyć kwotę bazową. Tzn. posiłek dla potrzebujących wydawany na podstawie ustawy o pomocy społecznej stanowi, że w roku2005 pomoc w formie posiłków z uwzględnieniem posiłku gorącego może być przyznawany bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotniej wychowującej dziecko, lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Rada Miasta może podjąć uchwałę w sprawię podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków.Po rozeznaniu sprawy zobaczymy czy nie jest rozsądnym wnieść pod obrady na Sesji styczniowej, uchwałę, która ewentualnie zwiększałaby to kryterium dochodowe.  

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A