Czy zostanie ułaskawiony?
access_time 2004-10-07 22:46:38
Sławomir Sikora, pierwowzór bohatera filmu „Dług”, kolejne 6 miesięcy spędzi na wolności.
Sławomir Sikora został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego na 25 lat za podwójne morderstwo na egzekutorach niezaciągniętego przez niego długu.

Sławomir Sikora przebywa na przepustce dla podratowania zdrowia, która kończy się dzisiaj. Z uwagi na jego wciąż zły stan zdrowia Sąd Penitencjarny przedłużył skazanemu Sławomirowi Sikorze przerwę w karze na kolejne 6 miesięcy. Nadal nie została natomiast podjęta decyzja w sprawie ułaskawienia Sławomira Sikory, choć nadal trwa i jest kontynuowana.

W tym momencie do Kancelarii Prezydenta wpłynęły kolejne petycje dotyczące ułaskawienia Sławomira Sikory. Petycje złożyli również organizatorzy czerwcowego spotkania Sławomira Sikory: Izabela Bieniek, Łukasz Winczura, Jerzy Świtek, Ryszard Zaprzałka.

Otrzymaliśmy już również odpowiedz z Kancelarii Prezydenta, gdzie dziękują nam za przekazanie wszelkich, cennych informacji dotyczących skazanego, oraz informują, iż petycja jest wnikliwie analizowana i będzie wykorzystywana przez Pana Prezydenta przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

Adwokat Sławomira Sikory Ewa Celińska-Milewska również złożyła wniosek w sprawie ułaskawienia Sławomira Sikory.
Według organizatorów czerwcowego spotkania, zebranie pod wnioskiem o ułaskawienie Sławomira Sikory, ponad 24 tys. podpisów to najlepszy dowód na to, że los skazańca nie jest obojętny osobom wrażliwym na niesprawiedliwość, w tym również tarnowianom.

Sprawę ułaskawienia Sławomira Sikory popierają: Reżyser Krzysztof Krauze, szef Katedry Prawa Karnego UW Prof. Piotr Kruszyński, Prof. dr hab. Andrzej Balandynowicz, oraz Paweł Moczydłowski.

Izabela Bieniek
stowarzyszenie "Dług"
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A