Norwegia niczym święty Mikołaj.
access_time 2004-12-11 09:59:18

W piątek, w Tarnowie gościliśmy Pana Jon-Age Öyslebö Ministra w Ambasadzie Norweskiej w Warszawie odpowiedzialnego za Wdrażanie Mechanizmów Finansowych, który spotkał się z Prezydentem Mieczysławem Bieniem.

[[fotka1]]Celem wizyty było omówienie planowanej konferencji nt. Możliwości wykorzystania Funduszy z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Konferencja będzie skierowana do samorządów lokalnych, a jej organizatorami są Urząd Miasta Tarnowa, KS (Norweska organizacja samorządów lokalnych) jak i Ambasada Norweska w Warszawie.Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Polska stała się również członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który składa się z 25 krajów Unii Europejskiej plus Norwegia, Islandia i Lichtenstein. To porozumienie pozwala Norwegii na dostęp do rynku Unii Europejskiej i udowadnia, że Norwegia członkiem Europy, pomimo tego, że nie jest członkiem Unii Europejskiej – mówi Pan Jon-Age Öyslebö na Konferencji Prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miasta. - Norwegia z innym krajami Islandia i Lichtensteinem, chciałaby również wspomóc zrównoważenie rozwoju pomiędzy nowymi krajami UE, Polską a resztą krajów UE. W ramach tych programów Polska otrzyma 234 mln euro rocznie przez 5. Te fundusze będą dostępne w dwóch Mechanizmach Finansowych, które za niedługo zaczną działać. Jeden z nich jest całkowicie norweski i stanowi około połowę pieniędzy A drugi Islandii, Norwegii i Lichtensteinu , w tym drugim programie Norwegia ma wkład ok. 95%.Prawdopodobnie pierwsze nabory do tych programów odbędą się na początku roku 2005. Zależy to od Ministerstwa Gospodarki, które po z Polskiej strony odpowiada za koordynację programu.Pan Jon-Age Öyslebö ma nadzieję, że wykorzystanie tych funduszy wpłynie na poprawę związków pomiędzy firmami, samorządami jak i organizacjami z Polski i Norwegii.Czeka nas w Tarnowie duża konferencja, która ma stanowić podsumowanie przygotowań Programu. „Pieniądze są naprawdę bardzo duże i na ciekawe tematy – Mówi Prezydent Miasta Mieczysław Bień – Musimy przygotować siebie, jak również samorządy innych miast, aby te środki dobrze zaabsorbować. Jako jeden z tematów, który może być objęty programem Prezydent wskazał tarnowski Pałac Młodzieży.Norwegia to wyjątkowo piękny górzysty kraj, kraj fiordów, gdzie morze wcina się głęboko w ląd tworząc unikatowe krajobrazy. Na powierzchni 307 499,00 km², żyje tam ok. 4,5 mln mieszkańców. Gęstość zaludnienia 14 osób na km2. Mimo, że ich niewiele - Norwegowie radzą sobie bardzo dobrze, nie narzekają na obiektywne trudności i jak widać chętnie pomagają innym.Na podstawie Porozumienia o rozszerzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG, które weszło w życie 1-ego stycznia 1994 roku Norwegia uczestniczy w Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. W związku z tym, że EOG poszerzył się o nowe kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia i Lichtenstein zobowiązały się do udzielenia im wsparcia finansowego. Z utworzonych w tym celu nowych mechanizmów finansowych: Mechanizmu Finansowego EOG,  który tworzy Norwegia, Islandia i Lichtenstein i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, popłyną środki w wysokości 1,167 mld euro, z której to sumy 48% przeznaczono na projekty i programy realizowane w Polsce.Obszary, do których kierowany jest program to:


- Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem redukcji ilości substancji niebezpiecznych dla środowiska
- Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami naturalnymi
- Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miast
- Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej wraz z wspierającymi procesami demokratycznymi
- Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
- Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa
- Ochrona środowiska, z uwzględnieniem administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów dotyczących projektów inwestycyjnych.
- Polityka regionalna i działania transgraniczne
- Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communataire (dorobku prawnego Wspólnot).
- Badania naukowe, które mogą być prowadzone w ramach wszystkich obszarów priorytetowych.Aby zakwalifikować się do pomocy finansowej, wnioskodawca będzie musiał zapewnić współfinansowanie całkowitych kosztów ze źródeł krajowych - 15 % w przypadku projektów z sektora publicznego i 40% w przypadku projektów z sektora prywatnego.O środki ubiegać będą się mogły wszelkie państwowe i prywatne jednostki, instytucje, organizacje i firmy, które mają status prawny w Polsce i działają dla dobra publicznego. Aby ubiegać się o nie trzeba będzie przygotować odpowiedni projekt w języku angielskimFormularze, zasady i przepisy oraz wytyczne odnośnie procedury można uzyskać w BM. (WWW.eeagrants.org) w Brukseli lub w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w Warszawie (WWW.funduszestrukturalne.gov.pl zakładka: Mechanizmy Finansowe


 


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A