UPR w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2005.
access_time 2004-12-15 17:37:07

Oddział Tarnowskiego UPR nadesłał do nas tekst swojego stanowiska w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2005, który przytaczamy w całości.

Stanowisko Oddziału Tarnowskiego UPR w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2005.Co prawda uchwała budżetowa nie znalazła się w proponowanym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej, zdominowanego przez inne tematy, tym niemniej Oddział Tarnowski Unii Polityki Realnej przeanalizował zapisy projektu budżetu, by z wyprzedzeniem zaprezentować nasze stanowisko w tej ważnej dla Tarnowa sprawie.Mimo deklaracji władz o równoważeniu wpływów i wydatków, w budżecie na rok 2005 przewiduje się dziurę budżetową wielkości 35 mln złotych, przy ponad 93 mln zadłużenia, co z uwagi na wcześniejsze deklaracje rządzących przyjęliśmy z niedowierzaniem.Na wyjaśnienie zasługuje choćby 21 mln złotych na zakup akcji MPEC, czy 5 mln dotacji dla ZKM, co jest ukrytą przed mieszkańcami Tarnowa znaczącą podwyżką kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, przy utrzymaniu niesprawiedliwych przywilejów bezpłatnych przejazdów dla pracowników ZKM, MPK i ich rodzin, przed czym Oddział Tarnowski UPR ostrzegał już miesiąc temu.Nasze zaniepokojenie budzi przerzucanie ogromnych spłat kredytów na kadencję następnego zarządu, a także utrzymywanie znacznych kosztów funkcjonowania biurokracji i nadmiernego dotowania wielu instytucji, co przyczynia się do zmniejszania ich aktywności w samodzielnym zdobywaniu środków na pokrycie kosztów ich działalności.Ufamy, że większość Radnych nie będzie działała na szkodę podatników i miasta Tarnowa, a poprzez odrzucenie budżetu w proponowanym kształcie, da temu wyraz.Zarząd Oddziału Tarnowskiego Unii Polityki RealnejWojciech Popiela - prezes
Maciej Wietrzyk - wiceprezes
Michał Łukowicz - sekretarz
Krzysztof Skrobiś - skarbnik


  

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A