Sprawa Szkoły Podstawowej Nr 5 przeniesiona na styczeń.
access_time 2004-12-16 09:30:40

Już na samym początku grudniowej sesji RM, w trakcie ustalania porządku obrad, Prezydent Mieczysław Bień wycofał z programu obrad punkt dotyczący likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 5. Sprawa ta, będzie rozpatrywana na kolejnej, styczniowej sesji RM. Jak mówił Prezydent – potrzeba jeszcze czasu, bo ciągle trwają rozmowy i uzgodnienia z zainteresowanymi środowiskami.

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A