Niedzielna zbiórka dla ofiar tsunami
access_time 2005-01-08 12:11:00

Po niedzielnych mszach św. przed tarnowskimi kościołami będą zbierane datki przez Caritas Diecezji Tarnowskiej, przeznaczone na pomoc ofiarom tsunami.

W związku z wielką tragedią, jaką przeżywają mieszkańcy krajów południowo-wschodniej Azji dotknięci kataklizmem trzęsienia ziemi i fali tsunami, Biskup Tarnowski Wiktor Skworc skierował apel do wszystkich parafii o zorganizowanie zbiórki na  rzecz dotkniętych nieszczęściem. Zebrane ofiary będą wpłacane do Caritas Diecezji Tarnowskiej, która bezzwłocznie przekaże je do Caritas Polska, skąd trafią do poszkodowanych.Wpłat na pomoc dla dotkniętych tragedią trzęsienia ziemi można też dokonywać bezpośrednio na konto:Caritas Diecezji Tarnowskiej
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
PKO BP I O/Tarnów
49 1020 4955 0000 7202 0008 9615
z dopiskiem: trzęsienie ziemi z AzjiLiczba ofiar tsunami przekroczyła w sobotę liczbę 150 tysięcy. Caritas włączył się w pomoc dla ofiar już od pierwszych dni po tragedii. Pieniądze zebrane w czasie niedzielnej zbiórki zostaną przeznaczone przede wszystkim na lekarstwa, środki opatrunkowe i odbudowę placówek użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy ośrodki zdrowia. 

Komentarze...