Sezon robót drogowych.
access_time 2005-01-11 08:59:21

Czeka nas sezon intensywnych robót drogowych, a co za tym idzie -utrudnienia w ruchu na ulicach miasta. W związku z budową kolejnego supermarketu na terenie Owintaru, planowana jest modernizacja skrzyżowania Krakowska-Narutowicza i Narutowicza Bandrowskiego.

Zostanie przebudowana w obrębie tych dwóch skrzyżowań sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i teletechniczna. Na obydwóch skrzyżowaniach będzie wybudowana nowego typu sygnalizacja świetlna, wzajemnie skoordynowana oraz dostosowująca zmianę świateł, do natężenia ruchu na poszczególnych pasach ruchu. Od ulicy Krakowskiej na ul. Narutowicza, mniej więcej do nr 13, zostanie położona nowa nawierzchnia, oraz przebudowany ciąg chodników. Wszystko to jest jeszcze na etapie wydawania stosownych zezwoleń, ale konkretnych decyzji możemy oczekiwać już w lutym.Prace te będą wymagały zamknięcia odcinka ulicy Narutowicza. Pojawi się dość istotny problem objazdów. Dziś w ciągu godziny przejeżdża tą ulicą 2,5 tys. samochodów. Jeszcze nie ustalono, którędy zostanie poprowadzony ten ruch. Pod uwagę brana jest nawet ulica Dworcowa i przejazd obok rampy kolejowej.Być może właśnie tam w przyszłości powstanie nowa tarnowska ulica. Istnieją już takie plany - budowy drogi od ul Krakowskiej, Dworcową, aż do wiaduktu za Starym Cmentarzem. Czy zostaną zrealizowane zależy od porozumienia się z PKP, oraz jak zawsze oczywiście od tego czy będą na to finanse.Robót drogowych i utrudnień w ruchu, możemy spodziewać się też w rejonie skrzyżowania Lwowska-Okrężna w związku z budową ronda, oraz Dąbrowskiego-Narutowicza, gdzie będzie poszerzana ulica Dąbrowskiego przy dojeździe do skrzyżowania. 


 


 

Komentarze...