Ukraińskie konferencje dla firm
access_time 2005-01-18 16:52:14

Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Konsultingowe "ICIC", Kijów - Ukraina, zaprasza na XI  Międzynarodową  polsko - ukraińsko – rosyjską konferencję na temat „Jak robić interes na Ukrainie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, celnych i innych w handlu zagranicznym w roku 2005 – roku radykalnych zmian w polityce i ekonomii”

Ukraina i nadal będzie atrakcyjnym i perspektywicznym rynkiem dla rozwoju exportu-importu między Polską, państwami Unii Europejskiej i Rosją. Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Konsultingowe "ICIC", Kijów - Ukraina uruchomiło w tym roku cykl konferencji (prowadzone są one od 2002 roku) dotyczących tego, jak ma wyglądać organizacja wejścia polskiej firmy na Ukrainę i jak przedstawia się na tym rynku prowadzenie działalności gospodarczej.Obejmują one aspekt prawny, finansowy, księgowy, organizacyjny i socjologiczny, kwestie dotyczące eksportu-importu, przepisy walutowe, sposoby nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, bieżące sprawy podatkowo-księgowe oraz pracownicze.Konferencje są skierowane do firm, które zamierzają nawiązać kontakty handlowe i produkcyjne z ukraińskimi partnerami, do osób zamierzających założy tam własną firmę oraz do tych, którzy już tam są, a nie rozumieją zbytnio realiów.19-20 lutego 2005 r. Lwów, Hotel  "Sputnik" (zakwaterowanie od 18 lutego 2005 roku) Program konferencji skierowany jest do: właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji, przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, kierowników działów zbytu, specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.


 


Konferencja prowadzona będzie w języku rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski. Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds.  współpracy z zagranicą Centrum ICIC (znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).Referenci konferencji: Przedstawiciel Urzędu Celnego Ukrainy, specjalista
z Ministerstwa Gospodarki Ukrainy, prawnik, przedstawicieli Banku, eksperci "ICIC"Tematyka:1. Specyfika rynku ukraińskiego. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Prawo na Ukrainie - podstawa każdej działalności. Organizacyjno-prawne aspekty stosunków między państwem, a Inwestorem zagranicznym. Ulgi dla Inwestorów
zagranicznych.
3. Stałe przedstawicielstwo „nie rezydenta” na Ukrainie (w tym: tworzenie i rejestracja, działalność, opodatkowywanie). Tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych. Zakładanie przedstawicielstw zagranicznych podmiotów gospodarczych. Filie - tworzenie, rejestracja, działalność. Nowy kodeks Handlowy.
4. Nowy Kodeks Cywilny i zastosowanie go przy prowadzeniu biznes działalności na Ukrainie. Podatki i opłaty ogólnokrajowe (płatności obowiązkowe).
5. Obrót nieruchomościami - nowe perspektywy. Moratorium na sprzedaż gruntów do 1 stycznia 2008 roku.
6. Nowy kodeks celny Ukrainy. Praktyczne omówienie zmian w 2005 roku. Prawo Celne - informacje dot. importu, eksportu oraz przepisów dotyczących tranzytu.
7. Kontrola  celna i regulacje celne. Transakcje barterowe. Dopuszczenie do obrotu. Tranzyt. Procedura składu celnego. Odprawa czasowa. Wywóz towaru. Odpowiedzi na
pytania uczestników konferencji. Dyskusje z udziałem przedstawicieli firm ukraińskich.
8. System bankowy na Ukrainie. Otwieranie rachunku bankowego dla firm z kapitałem zagranicznym. Transakcje bankowe. Zaciąganie kredytów zagranicznych przez podmioty
gospodarcze.
9. Rozliczenia związane z operacjami eksportowo - importowymi. Transakcje międzynarodowe. Procedura formułowania międzynarodowych umów handlowych i sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązkowa forma kontraktów handlu zagranicznego. Możliwość spotkania z przedstawicielami biznesu z Polski, Ukrainy, Rosji - nie ma lepszej niż prawdziwa informacja o prowadzeniu biznesu z ust referentów-praktyków i doświadczonych biznesmenów.


Cena za uczestnictwo w konferencji (bez VAT - konferencja zagraniczna) 1900,00 - PLN. Dojazd własny. Dla drugiego i trzeciego uczestnika z jednej firmy przewidywana jest zniżka - odpowiednio 5 i 7%. Przy rejestracji dla uczestnictwa i opłacie faktury do 1 lutego 2005 roku przysługuje zniżka 3%. W cenę wliczono: Pobyt w hotelu "Sputnik" - europejski standard (zakwaterowanie od 18 lutego - wymeldowanie 21 lutego.) - ”Obsługa na konferencji” - Informacje i konsultacje na konferencji - Usługi tłumacza na konferencji - Śniadania, obiady i kolacje w restauracji hotelowej - Poczęstunek  pod czas przerwy - Uroczysty wieczór 19 lutego – Zbiór materiałów na tematy omawiane w czasie konferencji -CD (Kodeks celny, kontrola celna) - Wycieczka po Lwowie (20 lutego od 17.00 - 19.00).Sposób zgłaszania uczestnictwa:
Telefonicznie pod nr - 0038 (067) 506-01-10   Wiktoria Swięcicka
Telfaks 0038 (044) 455-99-99Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon, fax, ewentualnie e-mail, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za wyjazd, imiona i nazwiska uczestników. Po otrzymaniu zgłoszenia i jego rejestracji organizator ukraiński wystawia i przesyła faxem fakturę za udział w konferencji, którą uczestnicy powinni opłacić w całości do dnia 15 lutego 2005 roku. Oryginał faktury, umowa zostanie przekazany każdemu z uczestników w czasie rejestracji 19 lutego 2005 roku.Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematami, które będą poruszane na konferencji prosimy o wcześniejsze przesłanie ich do organizatorów faxem : 0038 (044) 455-99-99 lub
e-mail: mailto:info@seminar-ua.comW 2003-2004 roku na konferencjach i biznes spotkaniach organizowanych przez "ICIC" wzięło udział ponad 300 firm z Polski ("Leszek i Agata" Skład Celny "Oskar" Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce; "Solvadis Polska Sp z o.o." "Paulmann: Oświetlenie Sp. z o.o" "VIGO SL Sp. z o.o." "POL-MIED TRANS Sp. z o.o." "Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "VOYTEX" " "HENKEL POLSKA S.A." "C.HARTWIG WARSZAWA S.A." Przedstawicieli "Monitor Prawa Celnego" itd.) i ponad 5000 firm z Ukrainy.


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A