Jaki będzie budżet Tarnowa na rok 2005?
access_time 2005-01-19 11:46:53

- Myślę, że to, co będziemy proponowali radnym 25 stycznia jest dobrym budżetem miasta, bo mówimy o budżecie, w którym w tym roku pojawiła się po raz pierwszy od dwóch lat, znaczne inwestycje związane z ponad półtorarocznymi staraniami o środki pomocowe – mówił Prezydent Mieczysław Bień na konferencji prasowej poświęconej projektowi budżetu miasta.

[[fotka1]]Dochody miasta planowane są w wysokości ok. 281 milionów, a wydatki na 316 milionów zł. Zakładany deficyt wynosi ponad 34 miliony. Planuje się pokryć go środkami z prywatyzacji i zaciągniętym kredytem, który częściowo będzie przeznaczony na inwestycje komunalne w mieścieDochody miasta w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o ok. 8%, wydatki zwiększają się ok. 17%. Zauważalnie jest zmniejszenie dochodów miasta z tytułu wpływu od podatków, zwłaszcza z tytułu podatku od nieruchomości. Wzrosły dochody, ale zmieniła się ich strukturaPowstała konstrukcja budżetu, była możliwa dzięki uzyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych, które są przeznaczonych na inwestycje. W 2005 przewiduje się uzyskanie w ten sposób 15 milionów zł. W sumie na inwestycje w mieście w roku 2005 planuje się ponad 20 milionów złotych, z który ponad 5 milionów to środki własne miasta.Przewiduje się zaciągniecie kredytów na kwotę 41 milionów, uwzględniając w nich owe 5 milionów na zadania inwestycyjne. Na dzień 31 grudnia obciążenie kredytami i pożyczkami Gminy Miasta Tarnowa wynosi ok. 87 milionów. Prognozuje się, że za rok obciążenie to będzie wynosiło 93 miliony, co stanowi 33,14 % prognozowanych dochodów na rok 2005.
- Na spłatę rat pożyczek i kredytów zaplanowano już kwotę blisko 31 milionów złotych – mówi skarbnik miasta Marek Witek.Nie planowane jest wzrost wydatków na administrację- mówi Prezydent Bień - Zakładamy, że wzrost inwestycji spowoduje wzrost dochodów miasta w przyszły roku. Zakładamy, że inwestycje, które będą wykonywane, Krzyska-Piaskowa, skrzyżowanie Lwowska Okrężna, remont szkoły muzycznej, oświetlenie Stadionu Miejskiego (ZKS Unia), budowa II Jednostki Ratowniczej i inne, zwiększą w przyszłym roku dochody miasta. Mamy nadzieję, że w tym roku uda się także rozpocząć przebudowę Pałacu Młodzieży. Te wszystkie inwestycje spowodują to, że znajdzie pracę znaczna rzesza ludzi. Mamy nadzieję, że w tym roku zasobność kieszeni tarnowian się zwiększy, a to przekłada się na podatki od osób fizycznych.O tym, czy zostanie przyjęty proponowany budżet, zadecydują radni na najbliższej sesji Rady Miasta. 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A