Młodzi na rynku pracy
access_time 2005-01-21 13:11:37

27 stycznia 2005 r. o godzinie 10.00, w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie na ul. Mościckiego 27 odbędzie się Konferencja „Młodzi na Rynku Pracy”, inaugurująca program „Rubryka Praca”, organizowany przez Tarnowską Fundację Kultury, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie

Konferencja ta będzie spotkaniem wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektu, zarówno jego organizatorów, współorganizatorów, jak i uczestników biorących w nim udział oraz ekspertów w zakresie rynku pracy. Konferencja inaugurująca będzie równocześnie spotkaniem organizacyjnym, ustalającym sposób realizacji poszczególnych etapów programu. Uczestnicy projektu otrzymają szczegółowe harmonogramy zajęć, omówione też zostaną zasady ich uczestnictwa w programie.Projekt jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej PHRE, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a jego cel stanowi aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży powiatu tarnowskiegoProgram konferencji10.00   Otwarcie Konferencji
WYSTĄPIENIA:
10.15   Europejski rynek pracy; Programy wspierające bezrobotnych młodych ludzi
10.45   Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
11.00   Zadania Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej na rzecz młodzieży bezrobotnej
11.30   Przerwa11.45   Założenia programu aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży powiatu tarnowskiego pn.: „Rubryka: PRACA”
12.00   Prezentacja poszczególnych etapów programu
12.30   Zasady uczestnictwa w programie
13.00   Zakończenie Konferencji 


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A