Młodzi na rynku pracy
access_time 2005-01-27 22:19:55

Wykładem Stanisława Lisa, rozpoczęła się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie Konferencja „Młodzi na Rynku Pracy” inaugurująca program „Rubryka Praca”.

Konferencja zorganizowana przez Tarnowską Fundację Kultury, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży.Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej młodych ludzi do samodzielnego poszukiwania pracy, zaplanowanie indywidualnej drogi zawodowej oraz udzielenie realnej pomocy w tym zakresie.W trakcie programu uczestnicy stworzą własne indywidualne plany działania oraz wezmą udział w warsztatach i szkoleniach w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, samozatrudnienia, opracowania wniosków aplikacyjnych, obsługi komputera oraz skorzystają z pośrednictwa pracy.Projekt jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej PHRE, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a jego cel stanowi aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży powiatu tarnowskiego.

Komentarze...