Sporne składki
access_time 2005-02-03 08:34:55

- Świadczenia przedemerytalne za dany miesiąc wypłacane są na początku następnego. Dlaczego w tej sytuacji za grudzień wypłacono pod koniec tego właśnie miesiąca, pobierając jednocześnie wyższą składkę za ubezpieczenie zdrowotne, która zaczęła obowiązywać od stycznia tego roku - pyta mieszkaniec Tarnowa, który w konsekwencji stracił kilka złotych świadczenia przedemerytalnego.

Zdaniem klienta ZUS-u, pragnącego zachować anonimowość, jeśli pieniądze wypłacono wcześniej, to nie powinna być pobrana wyższa składka, która według przepisów obowiązuje od stycznia. - Przecież prawo nie działa wstecz - denerwuje się mieszkaniec Tarnowa. - W ten sposób wiele osób straciło pieniądze, niewielkie wprawdzie, ale ważne są zasady.Jak się okazuje, tarnowski ZUS wypłacił wszystkim osobom, korzystającym ze świadczeń przedemerytalnych, pieniądze za grudzień przed 1 stycznia. - Pieniądze powinny wpłynąć na konta pierwszego dnia następnego miesiąca. Tak dzieje się w każdym innym miesiącu. Ale, biorąc pod uwagę to, że 1 stycznia jest dniem świątecznym, by wpłaty mogły być na koncie na czas, musiały być dokonane wcześniej. W przeciwnym razie, z uwagi na okres świąteczny, nie dotarłyby one do klientów w terminie, a wtedy mogliby się oni upomnieć o odsetki za zwłokę - wyjaśnia Marek Stolarz, zastępca kierownika Wydziału Emerytur i Rent w tarnowskim inspektoracie ZUS-u.Podkreśla również, że wcześniejsza w tym wypadku wypłata nie zmienia faktu, iż składki za świaczenia planowo wypłacane w styczniu są obciążone nową stawką składki na ubezpieczenie zdrowotne. (baja)Dziennik Polski 

Komentarze...