Zaproszenie do konsultacji
access_time 2005-02-15 09:59:06
W czwartek rozpoczynają się Tarnowskiej Dni Edukacji, przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu Partnerstwo dla Edukacji Miasta Tarnowa. W ciągu dwóch dni odbywać się będą wykłady i dyskusje, uczestnicy spotkania obejrzą również dwa spektakle teatralne.
Tarnowskie Dni Edukacji poświęcone będą budowaniu lokalnej strategii rozwoju edukacji na drodze konsultacji społecznych. Są one częścią szerszego projektu, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój miasta. W pierwszym dniu referaty wygłoszą m. in. Jarosław Chołodecki - koordynator projektu Rozwój Partnerstw Międzysektorowych w Polsce, który wygłosi referat o budowaniu tarnowskiej strategii rozwoju edukacji oraz Irena Dzierzgowska, współautorka projektu reformy edukacji, która mówić będzie o jej przyszłości. Mowa będzie również o wychowaniu i wartościach w edukacji oraz edukacji w Finlandii i Danii.

Zaplanowano również dyskusje w grupach nad tematami: zarządzanie oświatą, wychowanie i wyrównywanie szans, trudny wiek i wiek trzeci, przedsiębiorczość, edukacja przez kulturę oraz forum wymiany wiedzy. Pierwszy dzień zakończy monodram "Belfer" Jeana Pierre Dopagne w wykonaniu Wojciecha Pszoniaka.

Drugi dzień poświęcony będzie wypracowaniu celów i planowaniu projektów edukacyjnych. Dyskusje poprowadzą m. in. przedstawiciele Tarnowskiego Regionalnego Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki, I i III Liceum Ogólnokształcącego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Tarnowskiego Centrum Kultury, Muzeum Okręgowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Tarnowskie Dni Edukacji zakończy spektakl "Szafa" w wykonaniu Teatru im. L. Solskiego.

- Te dni będą poświęcone rozwojowi edukacji w mieście na różnych płaszczyznach. Zaprezentowany zostanie szeroki wachlarz tematów, udział wezmą znane osoby. Chcemy w ten sposób pokazać, że w Tarnowie mówi się nie tylko o cięciach i oszczędnościach w edukacji, ale również o jej rozwoju, od młodego wieku do starości - mówi prezydent Mieczysław Bień. (baja)
Komentarze...