Bo donosili na kolegów
access_time 2005-02-18 11:25:03

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej Tarnowa trafi projekt uchwały w sprawie poszerzenia lustracji na radnych różnych szczebli oraz wyższych urzędników samorządowych. Według inicjatorów pomysłu, dawna Służba Bezpieczeństwa może mieć nadal spory wpływ na podejmowane decyzje w mieście.

-Naszym zdaniem byli oficerowie komunistycznej bezpieki mogą mieć w samorządach nadal wpływ na swoich byłych podopiecznych - napisali w projekcie uchwały radni "Uczciwości", którzy zaproponowali Radzie Miejskiej podjęcie takiego stanowiska.


Stanowisko tarnowskich radnych, jeśli oczywiście będzie podjęte na sesji, następnie trafi do kancelarii Sejmu. W ten sposób tarnowska Rada Miejska poparłaby koncepcje sejmowe, aby nowa ustawa lustracyjna nakładała obowiązek zlustrowania także radnych i urzędników samorządowych.Pomysłodawcy twierdzą, że wpływ byłych oficerów SB na prowadzoną politykę może być w środowisku samorządowym nadal duży. Radni i urzędnicy samorządowi odgrywają tak dużą rolę przy podejmowaniu istotnych decyzji dla lokalnych społeczności, że rzeczą wyjątkowo naganną byłaby obecność wśród nich tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych, którzy w nieodległej przeszłości donosili na swych kolegów - twierdzą radni "Uczciwości" w uzasadnieniu projektu uchwały. - Radni i urzędnicy mogą być zresztą nadal szantażowani przez swych byłych oficerów prowadzących."Uczciwość" apeluje w sprawie rozszerzenia lustracji także do wszystkich parlamentarzystów.Janusz SmolińskiDziennik Polski 

Komentarze...