Nie Teraz we Włoszech
access_time 2005-02-18 11:30:21

Tarnowski Teatr "Nie Teraz" powrócił z Pontedery k. Florencji, gdzie został zaproszony przez tamtejszy Workcenter od Jerzy Grotowski and Thomas Richards na spotkanie w ramach Exchange of Work. Zespół, w osobach - Łukasz Gawlik, Albert Opolski, Szymon Seremet i Mirosław Poświatowski - prezentował spektakl "Liczba Aniołów".

Zaproszenie - powiedział przed wyjazdem Łukasz Gawlik - aktor - jest dla TNT jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych w ostatnich latach i jednocześnie wielką nobilitacją w świecie współczesnej kultury i sztuki. Do udziału w Exchange od Work zostały zakwalifikowane tylko dwa zespoły teatralne z Polski.


Jerzy Grotowski spędził ostatnie lata swojego życia we Włoszech. Od władz otrzymał stuletni zabytkowy dom, w którym urządził dwie sale - teatralną dla publiczności i dla aktorów do ich wyłącznej dyspozycji. Jego asystent, Thomas Richards - opowiada aktor "Nie Teraz" Łukasz Gawlik - kontynuuje dzieło. W Ośrodku Grotowskiego pracuje 12-osobowy wielonarodowościowy zespół osób z Belgii, Algierii, Norwegii, Singapuru, który podejmuje zespoły teatralne z całego świata. Podczas spotkań prezentowane są fragmenty spektakli. Ale nie tylko. Łukasz Gawlik dodał, że w programie występu znalazła się też prezentacja próby, słowem praca za kulisami, warsztat doskonalenia gry.Tarnowski teatr występował obok brytyjskiego Pigeon Theatre. Przez kilka dni uczestnicy przyglądali się nawzajem swojej pracy. Ostatni dzień w całości poświęcono na rozmowy i wymianę uwag, obserwacji dotyczących pokazów.Wyjazd ten ma dla tarnowskiej grupy ogromne znaczenie. W przyszłości może zaowocować wyjazdem do Manchesteru. Ze wstępnych rozmów wynika, że jubileusz 25-lecia Teatru "Nie Teraz" zaszczyci swoją obecnością brytyjska grupa prezentująca spektakl "Dzień gniewu".(kis)Dziennik Polski 

Komentarze...