Pamiętajmy sercem i czynem
access_time 2005-04-28 10:41:00
Uczczenie pamięci naszego Papieża Jana Pawła II przybiera bardzo duże formy. Nad niektórymi pomysłami należałoby się głęboko zastanowić. Abp. Józef Życiński, wydał dekret, w którym napisał: „Piękniej uczcimy pamięć Papieża przez tworzenie kuchni dla ubogich, świetlic dla dzieci, hospicjów dla chorych czy młodzieżowych ośrodków kultury im. Jana Pawła II, niż przez zwykłą zmianę nazwy ulic. Podejmując nowe inicjatywy, musimy unikać działań nieprzemyślanych i powierzchownych”.

[[fotka1]]W Tarnowie pojawiło się już kilka pomysłów uhonorowania pamięci Ojca Świętego. Jeden z nich został już zrealizowany. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty projekt nadania imienia Jana Pawła II placowi przy kościele p.w. bł Karoliny Kózki. Komisja do spraw nazewnictwa ulic i placów pozytywnie zaopiniowała pomysł. To szczególne miejsce w Tarnowie, bo tutaj Papież odprawiał Mszę św. w 1987 roku. Projekt został przygotowany przez grupy duszpasterskie działające w parafii, zyskał poparcie proboszcza ks. Stanisława Dutki.Radny Antoni Sypek zaproponował, aby w naszym mieście w ciągu kolejnych 20 lat powstało hospicjum im. Jana Pawła II. „Zacznijmy od placu, bo za tej kadencji chyba nic więcej nie zrobimy” – zaproponował radny. Jak zauważył radny Sypek optymalnym wyjściem byłoby pozostawienie pierwszego miliona na budowę hospicjum. Pomysł budowy kolejnego obiektu nie spotkał się z aprobatą prezydenta. Dwa lata temu były prowadzone rozmowy z Caritasem na temat stworzenia hospicjum. Teraz nadszedł dobry moment do odnowienia rozmów.Pojawił się również pomysł nadania jednej ze szkół ponadgimnazjalnych w Tarnowie imienia Jana Pawła II. IV Liceum Ogólnokształcące obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia powstania szkoły. Pomysł zmiany imienia szkoły był inicjatywą wspólną uczniów i nauczycieli. Władze szkoły czekają na opinię ks. biskupa Wiktora Skorca. Jeśli będzie pozytywna odpowiednie dokumenty zostaną złożone do Rady Miasta.Nie wszystkie pomysły wydają się przemyślane. Rada Osiedla Koszyce chce imieniem Papieża nazwać planowany tu plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci. W tym roku rozpocznie się jego budowa. Wracając do dekretu wydanego przez abp. Życińskiego trzeba się zastanowić, gdzie jest granica takich inicjatyw.Metropolita lubelski apeluje też, aby pamięć o zmarłym Papieżu Janie Pawle II wierni wyrazili przede wszystkim przez zgłębianie jego nauczania.BB 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A