Obchody ŚWIĘTA 3 MAJA
access_time 2005-04-29 10:13:48
Michał Wojtkiewicz, starosta tarnowski:


Szanowni Mieszkańcy Ziemi Tarnowskiej!
Jak co roku 3 maja święcić będziemy rocznicę uchwalenia pierwszej, polskiej ustawy zasadniczej. Jednakże będzie to wydarzenie w swej wymowie odmienne - trudno bowiem oddzielić je od zajmującego bez reszty nasze serca, umysły i sumienia faktu śmierci Ojca Świętego. Parafrazując słynne zdanie kardynała Karola Wojtyły - "jest to nam dane ...i zadane".

Zdecydowałem zatem, że w trakcie tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odstąpimy od zwyczaju wygłaszania pod Grobem Nieznanego Żołnierza okolicznościowych przemówień. Zastąpi je stosowny fragment wystąpienia Ojca Świętego z roku 1999 traktujący o powinnościach obywatelskich, patriotyzmie, a w szczególności godnej służbie publicznej - co zważywszy na powszechne deklaracje o narodowej woli wsłuchiwania się w naukę Jana Pawła Wielkiego odniesie znacznie lepszy skutek - zwłaszcza wobec młodego pokolenia.Zwróciłem się zatem do Parlamentarzystów Ziemi Tarnowskiej z prośbą o krótkie refleksje związane z Konstytucją 3 Maja.


 


Oto one:"Wyjątkowe miejsce Konstytucji 3 Maja w naszych dziejach oraz jej szczególnie silne wrośnięcie w tradycje Narodu są powszechnie dziś uznawane. Co więcej, tak wielkie znaczenie pierwszej polskiej ustawy zasadniczej wystąpiło już z chwilą jej ogłoszenia na Sejmie Wielkim. A więc już ponad 200 lat, mimo rozbiorów i wojen oraz braku suwerenności, czcimy nasza narodową rocznicę. To dla Państwa i Narodu, który ponownie odzyskuje swoją pełną świadomość i buduje polityczną przyszłość - znaczenie bezcenne.Ustawa Rządowa do dziś budziła namiętne spory współczesnych i potomnych, a i my wobec jej zapisów nie pozostajemy obojętni. Przyciągała największą uwagę rządzących i historyków, a także dla szerokich mas społecznych była przez lata natchnieniem i nadzieją na Polskę wolną i sprawiedliwą."Ojczyznę moją wszelkimi... sposobami ratować...". Dzisiaj, ten tekst z roty przysięgi członków Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej brzmi być może zbyt dramatycznie, ale obecne ambitne zadania, jak i potrzeba kreowania zmian ustrojowych, wymagają od nas - polityków, samorządowców i wszystkich obywateli - równie wielkiej odwagi i dalekowzroczności. Mam nadzieję, że szczególnie młode pokolenie Polaków, któremu jak widać ani ambicji, ani patriotyzmu nie zbywa, zechce nas w tych zmianach wspomóc i potem je dla swej przyszłości kontynuować.Wierzę, że Konstytucja 3 Maja, we wszelkich trudnych decyzjach będzie nam dawać przykład, iż pomimo różnic, w imię dobra wspólnego, można w naszym kraju doprowadzić do wiekopomnych rozwiązań."Poseł na Sejm


Rzeczypospolitej Polskiej


Aleksander Grad"W tym jakże ważnym dla Polski roku 2005, roku elekcji parlamentarnej i prezydenckiej oraz referendum w sprawie Konstytucji Europejskiej - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja skłania do refleksji o współczesności. Nie sposób bowiem nie dostrzec, że udało się nam to, co okazało się być niespełnionym marzeniem twórców tamtej konstytucji - zbudowaliśmy nowoczesne państwo. To prawda, że wiele aspektów jego funkcjonowania wymaga naprawy. Świadomość tego nie może być jednak podstawą do negowania całego naszego wspólnego dorobku minionych lat, do snucia planów o zburzeniu Trzeciej i budowie Czwartej Rzeczypospolitej. Tym bardziej, że historia upadku Pierwszej Rzeczypospolitej dobitnie pokazuje, do czego prowadzą totalna negacja i polityczne warcholstwo".Poseł na Sejm


Rzeczypospolitej Polskiej


Krzysztof Janik


 


"Każdy naród posiada wpisaną w swoją historię wręcz nieskończona ilość jednostkowych zdarzeń i faktów. Jednak tylko niektóre z nich należą do powszechnie znanych i powszechnie też przypisuje się im wyjątkowo duże znaczenie.


 


W naszym narodowym kalendarzu takie właśnie miejsce zajmuje dzień 3 maja 1791 roku. W tym to bowiem dniu pokolenie oświeconych reformatów, łamiąc opór rodzimych konserwatystów oraz nie bacząc na dążenia wrogich nam sąsiadów, zdobyło się na uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji.


 


Kontrakcja przeciwników spowodowała, że Konstytucja 3 Maja nie zdołała się zadomowić w polskiej rzeczywistości politycznej, natomiast na zawsze zadomowiła się w naszej świadomości zbiorowej. Dzięki temu ten doniosły akt był i jest dowodem patriotyzmu oraz był i jest matecznikiem polskiej demokracji. Dlatego właśnie nigdy o niej nie zapomnimy i zawsze będziemy do niej wracać".


 


Poseł na Sejm


Rzeczypospolitej Polskiej


Wiesław Woda


 


Tekst z "Dziennika Polskiego" 

Komentarze...