Fatalna droga krajowa
access_time 2005-07-07 19:06:15
Nic nie zapowiada na razie tego, aby kierowcy jadący trasą z Tarnowa do Kielc nie musieli w najbliższych latach przejeżdżać przez centrum Dąbrowy Tarnowskiej. Mocno niecierpliwią się również mieszkańcy stolicy Powiśla, którzy codziennie mają w centrum miasteczka tysiące samochodów, w tym ciężarowych, przetaczających się pod ich oknami drogą krajową nr 73.

Na razie nic nie wskazuje jednak na to, aby zostały przyspieszone prace związane z budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Jak się dowiadujemy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, planuje wybudowanie dąbrowskiej obwodnicy dopiero w latach 2008-2010. Na razie nie postępują jeszcze nawet prace związane z wykupem gruntów w terenie przygotowanym pod korytarz pod dąbrowską obwodnicę.

 

- Jesteśmy tym tempem prac i terminami mocno zaniepokojeni, gdyż mieszkańcy mają już dość czekania na to, że zostanie w końcu rozpoczęta budowa obwodnicy - mówi burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek.
Rada Miejska Dąbrowy Tarnowskiej przyjęła zresztą na ostatnim swoim posiedzeniu apel do ministra w sprawie przyspieszenia prac związanych z modernizacją drogi krajowej nr 73.

 

- I nie chodzi nam w tym przypadku jedynie o wybudowanie obwodnicy miasta, ale również o zmodernizowanie całego odcinka tej bardzo ważnej, a jak się wydaje, mocno zaniedbanej trasy - dodaje burmistrz Początek. - Droga krajowa nr 73 na tym odcinku w ogóle pozbawiona jest poboczy, a na dodatek w różnych miejscach są koleiny.

 

Zdaniem dąbrowskich radnych, modernizacja drogi krajowej nr 73 i budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej mogłaby się odbyć w ramach pilotażowego programu budowy dróg w systemie Design Q Build. Jeśli rzeczywiście tak by się stało, to prace przy rozpoczęciu modernizacji tej trasy mogłyby się rozpocząć być może już w przyszłym roku.

 

Starania samorządu Dąbrowy Tarnowskiej o przebudowę drogi krajowej nr 73 trwają już tymczasem przynajmniej kilkanaście lat. Gmina jako jedna z pierwszych, jeszcze w byłym województwie tarnowskim, opracowała w tym celu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym zaprojektowano korytarz dla obwodnicy miasta. Obecnie droga krajowa biegnie natomiast przez sam środek miasteczka, przez jego Rynek i osiedla. Dość ostry zakręt trasy znajduje się tuż pod budynkiem zabytkowej synagogi.

 

Dąbrowscy samorządowcy argumentują, że obecnie prawie nic nie stoi już na przeszkodzie, aby rozpocząć projektowanie obwodnicy i nabywanie terenów pod nią. - Napisaliśmy w naszym apelu, że "prawie nic nie stoi na przeszkodzie", bo rzeczywiście jedyną, ale zasadniczą przeszkodą jest brak ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad konkretnego zapisu zawierającego datę rozpoczęcia budowy - mówi burmistrz Stanisław Początek.

 (Smol)


Dziennik Polski

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A