Informacje Biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego
access_time 2005-07-16 17:40:37
Niniejszy artykuł to publikacja informacji przekazanych naszej redakcji przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie - część publikacji dotyczy również ziemi Tarnowskiej.

Niedziela 17 lipca


W uroczystej konsekracji nowego kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Strzelcach Wielkich weźmie udział marszałek Janusz Sepioł.

W Bochni odbędą się warsztaty poświęcone historii przypraw i ich roli w dawnej kuchni Małopolski „Sól i cukier - smaki cywilizacji”. W programie zaplanowany jest targ kulinarny przypraw i ziół, pokaz tradycyjnego używania soli w kuchni i przetwórstwie, prezentacja śladów obecności kultu św. Kingi z zasobów Muzeum im. Stanisława Fiszera oraz wycieczka po Bochni. Warsztaty w Bochni są kolejną imprezą, po Starym Sączu, z cyklu weekendowych spotkań z historią i tradycją „Pierścień Świętej Kingi” zainicjowanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego Janusza Sepioła.


Poniedziałek 18 lipca

Obradować będzie zarząd województwa małopolskiego. W trakcie obrad podjęte zostaną m.in. uchwały w sprawie:

-       wniosków Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie o przyznanie dotacji na wsparcie działań mających na celu poprawę jakości świadczeń zdrowotnych,

-       wniosków Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, Centrum Medycznego KOL - MED SPZOZ oraz Sanatorium Uzdrowiskowego „Nad Kryniczanką” SPZOZ w Krynicy o przyznanie dotacji na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu i innych działaniach mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej i jakości świadczeń zdrowotnych,

-        wniosku Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie o przyznanie dotacji na wsparcie działań polegających na realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez MCRD „Solidarność” w Radziszowie”.

Ponadto zarząd zapozna się z zaproszeniem Norweskiej Korporacji Rozwoju Przemysłu „Siva” do realizacji programu „Umacnianie systemu innowacji w Województwie Małopolskim” i podejmie uchwałę w sprawie współorganizacji stałej wystawy fotograficznej dokumentującej osobę papieża Jana Pawła II na dziedzińcu Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

***

W hotelu Piast w Krakowie, odbywać się będą organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy i TAIEX z Brukseli dwudniowe warsztaty pod hasłem „Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego - najlepsze i najbardziej efektywne praktyki”. W otwarciu warsztatów weźmie udział wicemarszałek Witold Śmiałek.

Spotkanie będzie miało na celu zaprezentowanie doświadczeń państwa Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemów społecznych na regionalnych rynkach pracy przy wsparciu środków z EFS. W trakcie warsztatów zostaną przedstawione projekty kierowane do kobiet na wsi, długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Warsztaty rozpoczną się o godz. 9:30.

Wtorek 19 lipca

O 9.00 zbiorą się członkowie Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich przy ul. Racławickiej 56, w sali 414 na IV piętrze. Na obradach udzielone zostaną informacje nt. praktycznego zastosowania możliwości działania Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii orz funkcjonowania Małopolskiego Rynku Hurtowego w Tarnowie S.A. Przedstawiony również zostanie projekt Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego.

***

O godz. 13.00 przy ul. Basztowej 22, w sali nr 129 na I piętrze odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Podczas spotkania omawiane będą projekty wybrane do realizacji w ramach Kontraktu dla Województwa Małopolskiego na lata 2005 - 2006. Ponadto członkowie Komisji będą dyskutować nad planami budowy obwodnicy Starego Sącza oraz działaniami zmierzającymi do utworzenia Terminalu II MPL Kraków-Balice na Dworcu Głównym PKP w Krakowie.

W obradach Komisji RRPiWzZ weźmie udział marszałek Janusz Sepioł, a w obydwóch - członek zarządu Jan Bereza.

***

W czerwcu zakończył się nabór wniosków do realizacji w ramach działania 2.3 „odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Pod koniec czerwca zarząd województwa zatwierdził listę rankingową projektów. W związku z tym od 19 lipca odbędzie się organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego cykl konferencji podsumowujących I nabór wniosków.

Pierwsze spotkanie z cyklu odbędzie się w Oświęcimiu (godz. 9:30, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24). Władze województwa reprezentował będzie na konferencjach wicemarszałek Witold Śmiałek.

Środa 20 lipca

W czerwcu zakończył się nabór wniosków do realizacji w ramach działania 2.3 „odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Pod koniec czerwca zarząd województwa zatwierdził listę rankingową projektów. W związku z tym od 19 lipca odbywają się organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konferencje podsumowujące I nabór wniosków.

Drugie spotkanie z cyklu odbędzie się 20 lipca w Nowym Sączu (godz. 9:30, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” ul. Długosza 3). Władze województwa reprezentował będzie na konferencjach wicemarszałek Witold Śmiałek.

Czwartek 21 lipca

W czerwcu zakończył się nabór wniosków do realizacji w ramach działania 2.3 „odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Pod koniec czerwca zarząd województwa zatwierdził listę rankingową projektów. W związku z tym od 19 lipca odbędzie się organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego cykl konferencji podsumowujących I nabór wniosków.

Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się 21 lipca w Wieliczce (godz. 9:30, Kopalnia Soli, ul. Daniłowicza 10). Władze województwa reprezentował będzie na konferencjach wicemarszałek Witold Śmiałek.

***

Wicemarszałek Witold Śmiałek weźmie udział w otwarciu X Podziemnych Targów Minerałów, Skamieniałości i Biżuterii” w Wieliczce. Początek uroczystości o godz. 10:00

Piątek 22 lipca

W czerwcu zakończył się nabór wniosków do realizacji w ramach działania 2.3 „odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Pod koniec czerwca zarząd województwa zatwierdził listę rankingową projektów. W związku z tym od 19 lipca odbędzie się organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego cykl konferencji podsumowujących I nabór wniosków.

Ostatnie spotkanie z cyklu odbędzie się 22 lipca w Tarnowie (godz. 9:30, sala konferencyjna MUW, al. Solidarności 5-9). Władze województwa reprezentował będzie na konferencjach wicemarszałek Witold Śmiałek.

Sobota 23 lipca

Marszałek Janusz Sepioł weźmie udział w uroczystym otwarciu XXIII Święta Kultury Łemkowskiej „Łemkiwska Watra”. Impreza rozpocznie się o godz. 11:00 w Zdyni. Święto potrwa do niedzieli.

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A