II miejsce dla Chóru Cantores Sanctae Familiae
access_time 2005-03-16 23:11:15

Chór CANTORES SANCTAE FAMILIAE 12.03.05r. brał udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy. W konkursie tym wzięło udział 23 chóry i zespoły. W kategorii chórów kościelnych Chór Cantores Sanctae Familiae zajął II miejsce.

[[fotka2]]Chór powstał 22 listopada 2000 roku przy Parafii św. Rodziny w Tarnowie. Tworzą go w większości tarnowscy uczniowie i studenci. Od chwili powstania, chórem kieruje pan Mariusz Łabędź. Swoim śpiewem chór uświetnia uroczystości religijne w Parafii oraz innych Kościołach Tarnowa i Diecezji. Repertuar chóru obejmuje muzykę a cappella, jak i utwory wokalno-instrumentalne różnych epok od średniowiecza po współczesność.Chór zajął II miejsce na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w 2004 roku. 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A