"Kolejówka" zostaje
access_time 2005-03-18 02:38:58

Wczorajsza sesja Rady Miejskiej obfitowała w uchwały dotyczące likwidacji lub przekształcenia placówek oświatowych. Niespodzianką było to, że radni odrzucili projekt zlikwidowania Zespołu Szkół Kolejowych.

Jeszcze w tym roku ulegną likwidacji szkoły wchodzące w skład Tarnowskiego Centrum Edukacji, a są to: IV Liceum Profilowane, X Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 8 i ZSZ nr 9. Uczniowie uczęszczający do wymienionych szkół pozostaną w nich do czasu ukończenia nauki.Sukcesywnie będzie przebiegać likwidacja szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Samochodowych. Nie będzie prowadzony nabór do klas pierwszych. Po likwidacji bazę lokalową po warsztatach szkolnych otrzyma do dyspozycji Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Szujskiego, a internat zostanie przekazany Bursie Międzyszkolnej w Tarnowie przy ulicy św. Anny.Z roku na rok zmniejszała się liczba dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 2. Z tego powodu przedszkole nie będzie funkcjonowało w następnym roku szkolnym. Dzieci zostaną przeniesione do innych pobliskich placówek.Naboru do klas pierwszych na rok 2005/2006 nie będzie rozpoczynać Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna przy ulicy Okrężnej. Uczniowie uczęszczający do niej mają zapewnioną kontynuację nauki aż do jej całkowitej likwidacji.Jedynie Zespół Szkół Kolejowych nie uległ likwidacji. Nadal będzie funkcjonować XVI Liceum Ogólnokształcące i VIII Liceum Profilowanewchodzące w skład "kolejówki". Wicerezydent Wojciech Magdoń nie krył niezadowolenia z takiej decyzji radnych.Beata Burkat 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A