Spis w Urzędzie
access_time 2005-09-15 02:20:51
W Urzędzie Miasta Tarnowa udostępniony do wglądu jest spis wyborców. Przeglądać go można w magistracie przy ul. Nowej 4 - pokój 100 ( I piętro) od 12 do 16 i od 19 do 23 września w godzinach pracy urzędu. Informacja telefoniczna pod numerem 63-12-600.

Wyborcy przebywający czasowo na terenie miasta Tarnowa oraz wyborcy nigdzie niezameldowani mogą być dopisani do spisu po złożeniu w tej sprawie wniosku, ale najpóźniej do 15 września. Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w jednym z dziesięciu lokali, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, pomimo że nie są one właściwe ze względu na ich miejsce pobytu stałego. W tym celu do 15 września należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu w wybranym obwodzie głosowania. Wyborcy zmieniający miejsce pobytu w dniu wyborów mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się najpóźniej do 23 września, osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

(AMIZ)

 

Dziennik Polski

 

www.dziennik.krakow.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A