Tysiące przepracowanych godzin...
access_time 2005-10-18 19:14:56
Obecny wskaźnik zatrudnienia więźniów Zakładu Karnego przy ul. Konarskiego w Tarnowie należy do najwyższych w Polsce. Większość pozostałych zakładów penitencjarnych w kraju może tylko pozazdrościć tarnowskiemu ośrodkowi odosobnienia.

-W tej chwili ponad 260 więźniów (spośród ponad 800-osobowej grupy odsiadujących u nas wyroki) ma zatrudnienie w różnych miejscach i charakterze. Stanowi to prawie 35 procent ogółu osadzonych przy Konarskiego. Dzieje się tak z korzyścią dla nich samych i naszego Zakładu Karnego, to oczywiste... - mówi Jan Sudia, dyrektor ZK w Tarnowie.

W wieziennym gospodarstwie pomocniczym pracuje ok. 80 więźniów. Mniej liczna, wybrana grupa wykonuje zlecone roboty budowlane na zewnatrz ZK - w szkołach, tarnowskiej komendzie policji, WKU. W tym roku więzienni fachowcy przepracowali juz poza murami ZK ponad 6 tysięcy godzin. Zapowiada się w tym względzie wynik znacznie lepszy od ubiegłorocznego.
 
Możliwość zatrudnienia kolejnych osadzonych stwarzają wewnątrzwiezienne inwestycje, prowadzone od kilku miesięcy z dużym rozmachem. Na ukończeniu jest kapitalny remont jednego skrzydła mieszkalnego, w robotach budowlanych uczestniczy ok. 50 skazanych. Kolejnych dwudziestu pracuje przy modernizacji więziennej kuchni, której oddanie do użytku zaplanowano w kwietniu 2006. Tylko ta inwestycja, wraz z nowoczesnym wyposażeniem obiektu, pochłonie prawie 2 mln złotych.

Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na kapitalny remont drugiego skrzydła wieziennego, obejmujący m. in. wymianę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, stolarki okiennej, wykonanie elewacji. To oznacza, że przez wiele jeszcze miesięcy skazani mogą liczyć na pracę, która skutecznie zabija 'wiezienna nude'. Budowlane inwestycje na tak dużą skalę to zasługa dyrekcji tarnowskiego Zakładu Karnego. Wieloletnie zabiegi o pieniądze z budżetu wieziennictwa zakończyły się sukcesem.

- Nie ukrywam - mam dzisiaj satysfakcję, że moje starania o fundusze i upór dały efekt. Nasze obiekty przechodzą dziś gruntowną modernizacje, w której mają swój udział osadzeni. W bliskiej przyszłości nasz zakład penitencjarny będzie spełniał większość standardów europejskich - zapowiada Jan Sudia.
(mab)%%br%%Dziennik Polski
Komentarze...