Sytuacja rozwiązana
access_time 2005-10-20 01:25:22
Studenci filologii polskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odetchnęli. Tuż przed rozpoczęciem zajęć zostali postawieni przed faktem studiowania dwóch kierunków - polonistyki i wybranego języka obcego. Nie byli zachwyceni, byli rozczarowani. Nikt z nimi wcześniej nie rozmawiał, nikt nie informował o zmianach, jakie mogą nastąpić w toku kształcenia nauczycieli języka polskiego.

Przypomnijmy, że studenci na spotkaniu organizacyjnym – weekend przed rozpoczęciem zajęć – dowiedzieli się, że muszą wybrać język obcy – angielski lub niemiecki, którego będą się uczyć na poziomie regularnych studiów językowych. Zamiast jednego egzaminu z lektoratu będą zdawać ich jedenaście… Do tej pory zaczynając studia na filologii polskiej na drugim roku można było wybrać dodatkową opcję kształcenia – w kierunku animacja kultury czy poradnictwa logopedycznego. W zmienionym systemie nauczania tego wyboru miało nie być. Pozostała specjalizacja pedagogiczna. Część studentów sprzeciwia się taki rozwiązaniom.

 

"Na szczęście sytuacja się zmieniła. W dniu uroczytsej inauguracji roku szkolnego zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z kierownictwem Instytutu Humanistycznego. Dowiedzielismy się, że możemy studiować tylko polonistykę. Cieszę się, bo chcę wybrać specjalizację animacja kultury i sytuacja się nie zmieniła zrezygnowałabym z tych studiów" - powiedziła jedna ze studentek.

 

Decyzją Rektora PWSZ studenci I rolu filologii polskiej mają wybór. Mogą wybrać dotychczasowy - jednoprzedmiotowy - tok studiów lub zdecydować się na "nowy" sposób studiowania - dwóch przedmiotów. Ponad 80 studentów pozostało przy tradycyjnym toku studiów. Tylko około 30 osób wybrało drugą opcję. Dla nich zostaną przeprowadzone testy z języka obcego, które pozwolą na określenie poziomu opanowania języka i przyporządkowanie do grup. Wszyscy są zadowoleni.

 

PWSZ stara się kształcić studentów na wysokim poziomie. Świadczą o tym również zmiany wprowadzone na filologii polskiej. Możliwe, że w przyszłości młodzież szkół ponadgimnazjalnych będzie zainteresowana studiowaniem filologii polskiej z językiem obcym. 

Próbowaliśmy kolejny raz skontaktować się z kierownictwem Instytutu Humanistycznego. Niestety nie udało się. Obiecano nam spotkanie w najbliższy piątek. Jeśli do niego dojdzie poinformujemy naszych czytelników o efekcie rozmowy.

 

BB

 

 

Komentarze...