Posypcie chodniki!
access_time 2005-12-01 12:30:36
Zima zbliża się szybkimi krokami. Warto więc przypomnieć jak powinni zachowywać się właściciele i administratorzy posesji. - Do ich obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości - mówi Marek Futera, rzecznik tarnowskiej Straży Miejskiej.
Przepis ten został wprowadzony nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie. Jak widać o to, aby chodniki były posypane, nie było na nich lodu i śniegu powinni dbać administratorzy i właściciele posesji.

Strażnicy, jak co roku po pierwszych atakach zimy, zaczynają od przypominania tym osobom o ich obowiązkach.

- Sa one pouczane i ostrzegane, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązku utrzymania w należytym stanie chodników nakładane będą mandaty lub kierowane sprawy o ukaranie do sądu - mówi Marek Futera. - Chodniki w przypadku gwałtownego ataku zimy powinny być utrzymane w taki sposób, aby można było po nich przejść bezpiecznie, to znaczy na pewno strażnicy nie będą wymagali w takiej sytuacji, aby chodnik był od razu czarny i całkowicie odśnieżony, ale musi być usunięta wierzchnia warstwa śniegu i posypany piaskiem lub innym środkiem do tego przeznaczonym.

Po ustąpieniu opadów, chodnik powinien być odśnieżony gruntownie i zabezpieczony przed powstaniem oblodzenia. Do obowiązków posiadaczy kamienic należy jeszcze usuwanie nawisów śnieżnych i sopli z dachów, balkonów i gzymsów znajdujących się nad ciągami pieszych, jezdniami i chodnikami.

Ktoś może powiedzieć, iż włascicielami posesji i kamienic są w większości ludzie starsi i schorowani, a co za tym idzie nie zawsze na czas i w sposób właściwy mogą to uczynić. Jednak z doświadczeń strażników wynika, że z osobami starszymi jest najmniejszy kłopot, ponieważ starają się wywiązać z tych obowiązków jak najszybciej i jak najlepiej.

- Warto tutaj dodać taką informacje, że właściciele i administratorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione i związane z niewywiązywaniem się ze swych obowiązków - tłumaczy Marek Futera. - Jeżeli więc przydarzy się nam nieszczeście i poniesiemy uszczerbek na zdrowiu lub mieniu, możemy dochodzić odszkodowania w postępowaniu cywilnym przed sądem, z czego coraz więcej osób zaczyna korzystać.

Jest to jednak postępowanie prowadzone na wniosek poszkodowanego i nie może być złożone z urzędu przez Straż Miejską.

(Smol)

Dziennik Polski

www.dziennik.krakow.pl

%%br%%
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A