Ekologiczna nagroda
access_time 2006-01-04 21:53:38
Miasto Tarnów zostało uznane za najlepszą gminę w konkursie „Ekologiczna gmina województwa małopolskiego”, zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kategorii „Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody”. Do konkursu zgłosiło się 46 gmin, które startowały w czterech kategoriach.

Komisja konkursowa oceniała działania ekologiczne podejmowane przez gminy w latach 2003 – 2004. Miasto Tarnów w zgłoszeniu konkursowym zaprezentowało przeszło 30 najważniejszych działań podejmowanych w tym okresie, które miały na celu ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Były to między innymi: ustanowienie przez Radę Miejską nowych pomników przyrody, nasadzenia ponad 30 tys. drzew w różnych punktach miasta, wydawanie broszur z cyklu „Zielone perły Tarnowa”, organizowanie akcji ekologicznych („Sprzątanie Świata”, „Wiosenne sprzątanie Wątoku”, usuwania odpadów azbestowych, zbierania zużytych baterii i niepotrzebnych lekarstw). To jednak nie wszytskie akcje prowadzone w naszym mieście. Organizowane są wycieczki do ciekawych przyrodniczo i interesujących z punktu widzenia ekologii miejsc w Tarnowie (Rezerwat Debrza, Park Strzelecki, Park Sanguszków, Góra św. Marcina, oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów itp.), organizowana jest akcja „Drzewko za butelkę”, „Dzień bez samochodu” oraz konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon w Tarnowie „Zieleń blisko nas”.

 

Nagrodą za zwycięstwo w konkursie jest dotacja w kwocie 25.000 zł przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zostanie ona przeznaczona na kolejne przedsięwzięcia proekologiczne.

 

Nagroda przyznana, działań owszem sporo, ale czy jesteśmy bardziej wyedukowani ekologicznie?

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A