Zmiany rozkładów jazdy linii 4, 11, 30, 32, i 35
access_time 2006-01-10 15:11:22
W związku z oddaniem do ruchu Al.Piaskowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie informuje, że od dnia 15 stycznia 2006 r. linia nr „35” będzie kursować do przystanku Kryształowa-HSG przez Al. Piaskową. Oznacza to, że od tego dnia autobusy tej linii nie będą już kursować do przystanku Piłsudskiego-Basen. Jednocześnie ze zmianą rozkładu jazdy linii „35” ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 4, 11, 30 i 32.
%%br%%W dni robocze przez Al. Piaskową w kierunku ul.Kryształowej będzie wykonywanych 15 kursów, w pozostałe dni 14 kursów. Taka sama ilość kursów będzie wykonywana w kierunku powrotnym.

Na Al. Piaskowej zostały już ustawione nowe zadaszenia, w najbliższym czasie pojawią się tam również nowe rozkłady jazdy linii nr „35”.

W związku z zmianą trasy linii nr „35” wprowadzone zostają również pewne zmiany w rozkładach jazdy linii 4, 11, 30 i 32.

W rozkładzie jazdy linii nr „4” jedna z wprowadzonych zmian polega na opóźnieniu o 10 minut kursu z HSG do Szpitala z 6.10 na 6.20. Tym samym zmiana ta spowodować powinna poprawę dojazdu do Szpitala na Rzędzinie na godz. 7.00 pasażerom wsiadającym na przystankach przy ul. Słonecznej.

W rozkładzie jazdy linii nr „11” wprowadzono m.in. zmiany polegające na uruchomieniu w dni wolne od pracy i w dni świąteczne kursów do HSG na godz. 6.00 i na 14.00.

W rozkładzie jazdy linii „30” między innymi kosztem jednego z kursów rannych został dodatkowo uruchomiony z Basenu kurs o godz. 14.50 co spowoduje, że około godz. 15.00 kursy na tej linii będą wykonywane z częstotliwością co 10 minut.

W rozkładzie jazdy linii „32” jedną ze zmian jest wykonywanie na godz. 22.00 kursu do HSG.

Pozostałe wprowadzone zmiany na liniach 4, 11, 30, 32 i 35 będą zamieszczone na przystankowych rozkładach jazdy, a od dnia 15 stycznia 2006 r. będą również uaktualnione w internetowym rozkładzie jazdy.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A