Azoty - Perłą Polskiej Gospodarki
access_time 2006-01-17 21:10:56
Zakłady Azotowe znalazły się w rankingu zamieszczonym przez miesięcznik ekonomiczny "Polish Market" i opracowanym przez Instytut Nauk Ekonmicznych PAN. Tarnowskie zakłady zostały Perłą Polskiej Gospodarki. Zajęły 32 lokatę.

Lista obejmowała 42 firmy wyonioe spośród 600. Oceny dokonano analizując następujące kryteria: dynamika przychodów z całokształtu działalności gospodarczej, rentowność obrotu, stopa zwrotu z aktywów i kapitału własnego oraz wydajność pracy. Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia „perły” nie mógł przekroczyć 100%.

 

Nie było jury, wyboru dokonał komputer, co daje gwarancję bezstronności i obiektywizmu. Prezes Zakładów Azotowych Ryszard Ścigała podkreśla, że to ważne wyróżnienie. "Ciągłość procesu restrukturyzacyjnego, będącego reakcją na zmiany rynkowe oraz realizacja przejętej strategii, pozwala z ostrożnym optymizmem spoglądać w przyszłość - podkreśla dyrektor ds. Finansowych ZAT S.A. Witold Golemo. Osiągnięte wartości wskaźników (ich zmiana w czasie) przyjętych do oceny w rankingu, to dowód konsekwencji w prowadzonej polityce zarządzania przedsiębiorstwem i oznaka zmniejszonego ryzyka funkcjonowania w czasach kryzysu. Pamiętajmy bowiem, że sukces w zarządzaniu podczas kryzysu jest najlepszą rekomendacją, a konsekwencja w realizacji zaplanowanych działań  jest gwarancją bezpieczeństwa Firmy w przyszłości" - dodaje Witold Golemo.

 

Jest to już trzecia edycja listy „Wielkie Perły Gospodarki”, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. po raz pierwszy znalazły się w tym elitarnym gronie.

 

 

 

 


 

 

 


 

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A