Droga 977 do remontu-potrzebny tylko podpis, 73 w terminie odległym
access_time 2006-03-27 13:47:37
Starostwo Powiatowe w Tarnowie przekazało dzisiaj bardzo dobrą informację dotyczącą drogi z Tarnowa do Moszczenicy. Mimo, że na początku droga ta w ogóle nie była sklasyfikowana do remontu, dzisiaj wiadomo, że jednak do modernizacji tego odcinka przystąpią służby drogowe.
Jest to wynikiem bardzo ostrego sprzeciwu wójtów, radnych i starostów, którzy swoimi petycjami skłonili Ekspertów do zmiany decyzji i zmiany pozycji na 3 na liście.

W najbliższy poniedziałek zbiera się Zarząd Województwa, który ma dopełnić formalności i podpisać zaproponowaną listę rankingową. Nie była brana pod uwagę punktacja, jaką przyznali Eksperci, gdyż kierowali się innymi kryteriami. Ocena, która umieściła tą inwestycję na miejscu 12, była kierowana pod względem wykonalności, technologii oraz kosztów jakie należy ponieść, aby projekt mógł być zrealizowany. Generalny Komitet Sterujący swoją ocenę opiera głównie na zadaniach strategicznych dla województwa małopolskiego i całego okręgu. Decyzję Generalnego Komitetu Sterującego uzasadnia Starosta Powiatowy, Zbigniew Karciński:“Zarówno droga Tarnów – Moszczenica, jak i obwodnica Starego Sącza, mieści się jak najbardziej w strategii rozwoju małopolski. Są to priorytetowe zadania dla miejsko – lokalnej społeczności, również dla społeczności regionu. W przypadku drogi 977 jest to nawet sprawa międzynarodowa”.

Modernizacja powinna rozpocząć się już w okolicach lipca bieżącego roku. Zwłoka 3-miesięczna jest spowodowana koniecznością rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Prace, w związku z remontem potrwają około roku, a na ten cel przeznaczonych zostanie 36,5 mln zł. Do końca 2006 roku, mają zostać wykonane stopniowo najbardziej istotne elementy trasy, na resztę czas przyjdzie dopiero po zimie.

II etap modernizacji będzie realizowany dopiero po zakończeniu celów określonych wyżej. W związku z tym, konieczne będzie ponowne złożenie wniosku i przejście przez całą procedurę. Po tej operacji mają być wykonane tzw. pasy trzecie, które są niezwykle istotne w czasie zimy dla samochodów ciężarowych. Okres, w którym miałby się odbyć ten etap prac, to lata 2008-2010.

Problemem jest natomiast zrealizowanie remontu odcinka drogi 73 Tarnów – Szczucin. Tarnowskie władze w tej sprawie skierowały stosowne pismo do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe otrzymało pismo, w którym ten odcinek drogi planuje się realizować dopiero po budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, której początek planowany jest na rok 2009 (realnie 2010). Decyzja ta umotywowana jest tym, iż wg GDDKiA, odcinek nie leży na żadnym poważnym korytarzu transportowym. Wg. Starosty Powiatowego, zastanawiająca jest poprzednia decyzja o podjęciu prac na odcinku Kielce - Szczucin, skoro nie planowało się dalszego rozwoju i dokończenia traktu. Ponadto, od społeczności lokalnych dochodzą głosy, że w razie nie podjęcia jakichkolwiek decyzji w tej sprawie, może dojść do zablokowania ronda w Lisiej Górze, co w efekcie doprowadziłoby do zablokowania nie tylko trasy w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej, ale również na Mielec.

Sprawa jest jeszcze bardziej kontrowersyjna, kiedy wspomni się o planowanej przebudowie trasy Lisia Góra – Mielec, która ma być wykonana do roku 2008. Zwrócono również uwagę na ilość aut poruszających się w kierunku Kielc. Obecnie jest to 7500 samochodów na dobę.

%%br%%mat
Komentarze...