Apel PiS.FM w związku z sytuacją na Białorusi
access_time 2006-03-28 14:54:28
W związku z sytuacją, jaka obecnie ma miejsce na Białorusi, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości wystosowało do społeczeństwa komunikat, w którym apeluje o zainteresowanie sytuacją, jaka dzieje się u naszych sąsiadów, jednocześnie biorąc aktywny udział w walce o wolność również naszych Rodaków, mieszkających w tym regionie.
Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości zareagowało w ostatnich dniach na liczne niepokoje społeczne związane z wyborami na Białorusi. W związku z tym, że u naszych sąsiadów nadal stosowane są represje, których przyczyną jest brak otwartości obecnego reżimu na jakikolwiek sprzeciw, do społeczeństwa polskiego  wystosowany został apel, który ma pomóc walczącym o wolność w odniesieniu sukcesu.

Swój niepokój o sytuację na wschodzie opisuje Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Małopolskiego Zarządu Terenowego PiS.FM:
"Tak się składa, że w 2004 roku reprezentując PiS.FM oraz polską delegację na I Międzynarodowym Forum Młodych Liderów poznałem Pawła Mażejko – obecnego rzecznika Aleksandra Milinkiewicza - kandydata opozycji na prezydenta Białorusi. Kilka miesięcy temu, podczas naszej ostatniej rozmowy na moje pytanie: Jaką widzisz przyszłość dla ludzi walczących w demokratyczny sposób o fundamentalne prawa człowieka w Twoim kraju?, Paweł odpowiedział: Chciałbym jak najszybciej stanąć razem z moimi przyjaciółmi i znajomymi na największym placu Mińska z podniesionymi do góry „viktoryjkami”, co będzie oznaczało zwycięstwo wolnych ludzi na Białorusi. Mam jednak świadomość tego, że droga ku wolności może być bardzo długa, a represje, które wprowadza władza, jeszcze ostrzejsze. Ale to jest nasza droga, którą wybraliśmy sami i którą musimy pokonać."

Dzisiaj wiadomo, że zwycięstwo odniesione przez opozycję jest symboliczne. Pokazali, że w tym kraju istnieją ludzie, którzy otwarcie wyrażają swoją dezaprobatę i przez to są szykanowani. Polacy, którzy pojechali pomóc, zostali skazani na więzienie i obecnie przetrzymywani są z innymi opozycjonistami w nieludzkich warunkach.

Poniżej prezentujemy treść protestu, jaki ma być skierowany do różnych instytucji trzymających władzę na Białorusi:

"TEKST PROTESTU:

Stanowczo protestuję przeciwko aresztowaniom i represjom wobec obywateli Białorusi, którzy wierząc w możliwość zmian odważnie walczą o wolność swojego kraju i wyrwanie spod jarzma reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Żądam od Aleksandra Łukaszenki zwolnienia aresztowanych za działania na rzecz demokracji i wolności!

Żądam od Aleksandra Łukaszenki przeprowadzenia ponownych wyborów!

Żądam od Aleksandra Łukaszenki respektowania swobód obywatelskich na Białorusi!

Żądam od Aleksandra Łukaszenki przywrócenia wydalonych z uczelni za walkę o demokrację studentów!

Żądam od Aleksandra Łukaszenki zaprzestania tłamszenia i poniżania Narodu Białoruskiego!

Żądam od Aleksandra Łukaszenki zaprzestania porwań i więzienia niewinnych ludzi przez KGB!

Żądam od Aleksandra Łukaszenki podania się dymisji!

/podpis/

* * *

Powyższy apel można wysyłać na następujące adresy:

Prezydent Aleksander Łukaszenka
admin@house.gov.by
ul. Karola Marksa 38, Mińsk 220016
press@president.gov.by
(0375–172) 222–35–03

Polskie placówki dyplomatyczne na Białorusi:

Ambasada RP na Białorusi
ul. P. Rumiancewa 6, 20034 Mińsk
tel. (0-0375-172) 13-32-60, 13-43-13, 84-85-16, 84-3-01
fax (0-0375-172) 36-49-92, Tlx (64) 252291 KGPL SU
Ambasador: Mariusz Maszkiewicz
e-mail: amb_rp_minsk@open.by

Wydział Konsularny Ambasady w Mińsku
ul. Kropotkina 91A, 220002 Mińsk
tel.(00375172) 83-23-10, 83-23-11 fax 89-32-55

Konsulat RP W Brześciu
ul. Kujbyszewa 34, 224030 Briest
tel. (0-0375-162) 22-20-71, fax (0-0375-17) 210-32-83
Konsul Generalny: Tomasz Klimiński

Konsulat Generalny RP w Grodnie
ul. Budionnego 48A, 230023 Grodno
tel. (0-0375-152) 75-15-95, 75-15-90, fax (0-0375-152) 75-15-87
tlx (64) 194427 KG GRO BY
Konsul Generalny: Sylwester Szostak
%%br%%
Komentarze...