Zainspiruj się!
access_time 2006-01-26 22:57:18
Długotrwałe bezrobocie nie sprzyja pozytywnemu podejściu do poszukiwania pracy. Wręcz odwrotnie - częściej osoby bezrobotne przestają wierzyć w siebie i swoje możliwości. Jak ustrzec się przed takim myśleniem?

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie wyszło z propozycją do osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem. Osoby te mają szansę wziąć udział w "Kursie Inspiracji". Jest to program, którego celem jest zainspirowanie uczestników i wzbudzenie w nich motywacji do aktywego podchodzenia do swojej przyszłości na rynku pracy.

 

Zaproszenie na kurs skierowane jest do osób, które pozostają bez pracy, chcą być aktywne na rynku pracy, pragną zdobyć zatrudnienie lub wykształcenie. Rezultatem udziału w programie będzie przede wszystkim wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności podejmowania decyzji zawodowej, zrozumienie znaczenia świadomego i celowego wykorzystania własnych doświadczeń i możliwości. Efektem będzie również opracowanie indywidualnego planu działania, przemyślenie własnych posunięć w dążeniu do osiągnięcia celu, czyli zdobycia pracy.

 

Zainteresowani mogą dzwonić na numer (0-14) 626-99-40 lub zgłaszać się przez internet wysyłając e-mail na adres centrum@wup.tarnow.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A