Rezonans w niedziele
access_time 2006-02-09 01:57:18
Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Tarnowie została uruchomiona w 2003 roku. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Wspierającego Leczenie Dzieci Chorych zakupiono aparat diagnostyczny za 4,5 mln złotych. Do dzisiaj SWLDCh (organizacja pożytku publicznego) spłaca zaciągnięty na ten cel kredyt. W 2004 roku zdiagnozowano 4.000 pacjentów, w roku ubiegłym 4,5 tysiąca, a zapotrzebowanie jest daleko większe. Jak będzie w tym roku?

-Wartość kontraktu z NFZ na rok obecny kształtuje się na poziomie ubiegłorocznego kontraktu, ale cały czas staramy się o renegocjowanie umowy. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu na tego typu diagnozowanie, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu badań rezonansem magnetycznym w niedziele. Głównie z myślą o pacjentach kierowanych z oddziałów szpitali, ale także tych z prywatnego skierowania oraz darczyńcach i osobach z miejscowości odległych od Tarnowa - informują w SWLDCh.

 

Na początek Pracownia Rezonansu Magnetycznego, mieszcząca się przy Szpitalu im E. Szczeklika, będzie świadczyć usługi w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Pacjenci, kierowani na badania przez szpitale, proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia do piątku, do godz. 16, w rejestracji PRM - tel/fax (014) 631-04-01. Pierwsze niedzielne badania zaplanowano 26 lutego, od godz. 8., aż do zdiagnozowania ostatniego pacjenta. Każda osoba otrzyma jego wynik po ok. 30 minutach od badania.

 

- Podejmując decyzję o niedzielnych badaniach kierowaliśmy się opiniami ludzi z wielu środowisk, którzy zgodnie twierdzą, że takie rozwiązanie znacznie skróci czas oczekiwania chorych na diagnozę. Tych kierowanych z oddziałów szpitali i posiadających skierowanie na badania refundowane przez NFZ - Na początek Pracownia Rezonansu Magnetycznego pracować będzie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca. A jeśli to nie wystarczy, uruchomimy badania także w pozostałe niedziele - zapowiada Janusz Jung, prezes SWLDCh.

 

(mab)

Dziennik Polski

 

www.dziennik.krakow.pl

 

 

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A