Zbędna obrona urzędu
access_time 2006-02-10 23:22:55
Jak wczoraj informowaliśmy, radni powiatu ziemskiego tarnowskiego zajęli jednomyślnie stanowisko w sprawie przeciwstawienia się możliwej likwidacji delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Reakcja radnych powiatowych na wcześniejsze zapowiedzi rządu byłaby zrozumiała, gdyby nie fakt, iż rząd zamierza obecnie nie tylko nie likwidować delegatur w terenie, ale nawet je wzmacniać.

Tomasz Skłodowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wieść o uchwale radnych z powiatu tarnowskiego, wyraża zdziwienie.

 

- To zupełnie niepotrzebna uchwała - mówi. - Po pierwsze, nigdy nie zapadła decyzja rządu o likwidacji delegatur urzędów wojewódzkich w terenie, w tej sprawie trwały tylko dyskusje, które często wyzwalały reakcje ponad miarę. Wojewodowie mieli zanalizować koszty i zakres kompetencji swoich urzędów, nie tylko delegatur UW, w celu możliwości uzyskania oszczędności w administracji. Z tych analiz wynika, iż delegatury są w terenie przydatne i że należy je zostawić. Mało tego. Placówki zamiejscowe będą miały zwiększony zakres kompetencji. Kilka dni temu zebrał się w ministerstwie Konwent Wojewodów, na którym omawiano te sprawy. Informowaliśmy o nich społeczeństwo. Nie rozumiem więc, dlaczego radni z powiatu tarnowskiego jeszcze podejmują w tej kwestii "obronną" uchwałę. Nie wiem, czy wynika to z ich niedoinformowania, czy też decydowały jakieś względy polityczne.

 

Na stronach MSWiA znajduje się informacja z posiedzenia Konwentu Wojewodów, w którym wziął udział minister Ludwik Dorn. Wojewodowie przedstawili kierownictwu MSWiA propozycje reorganizacji i oszczędności w funkcjonowaniu administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim. W komunikacie pisze się m.in., że "istotnym elementem tych zamierzeń jest dokonanie oszczędności w Urzędach Wojewódzkich bez likwidowania delegatur tych urzędów w byłych miastach wojewódzkich. Delegatury te otrzymają dodatkowe kompetencje, co zwiększy efektywność ich pracy i obsługi obywateli bez konieczności zwiększania ich budżetów".

 

Konwent Wojewodów obradował 6 lutego, radni z pow. tarnowskiego podjęli uchwałę - jednomyślnie - następnego dnia, ale już dużo wcześniej media informowały o przychylnym klimacie wokół delegatur; pojawiały się wiadomości, iż placówki zamiejscowe UW nie będą ofiarami cięć finansowych w administracji.

 

- Mnie nic na ten temat nie było wiadomo - mówi Kazimierz Zając, przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego. - Wcześniej w informacjach o rządowym programie oszczędności w administracji publicznej pojawiały się wiadomości o prawdopodobnej likwidacji delegatur UW w terenie. Stąd nasza reakcja. Czy spóźniona? A może i dobrze, że podjęliśmy taką uchwałę, gdyby się miało jeszcze komuś w tej sprawie odmienić...

 

wiesŁaw ziobro

Dziennik Polski

 

www.dziennik.krakow.pl

 


Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A