Uczelnia na podium
access_time 2006-06-01 18:18:45
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie zajęła trzecie miejsce województwie w rankingu szkół niepublicznych POLITYKI. W zestawieniu uczelni z całego kraju znalazła się na 18 miejscu wśród wszystkich szkół niepaństwowych prowadzących studia z zakresu ekonomii i zarządzania (według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkół niepaństwowych jest 227).

Z „Rankingu uczelni wyższych” zamieszczonego w  najnowszym numerze POLITYKI wynika, że awansowaliśmy aż o 8 miejsc w porównaniu do poprzedniego roku (miejsce 26). Zajęte 18 miejsce, wśród blisko osiemdziesięciu ocenianych uczelni niepublicznych, jest dowodem, że Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna cieszy się dobrą opinią zewnętrznych audytorów. W województwie małopolskim MWSE znajduje się na podium bowiem wyprzedziły je tylko dwie uczelnie - WSZiB z Krakowa oraz WSB z Nowego Sącza. W ostatnich latach dzięki staraniom władz Uczelni zakupiono nowy budynek, zainwestowano dodatkowe pieniądze w rozwój biblioteki oraz zapewniono odpowiednią kadrę profesorską.

 

Najwyższe oceny MWSE uzyskała za orientację na studenta (zakres i formy indywidualizacji studiów, proporcję słuchaczy studiów dziennych do ogółu liczby studentów, formy pozadydaktycznej aktywności studenckiej) oraz kontakty z otoczeniem (proporcja liczby studentów wyjeżdżających za granicę, programy dydaktyczne w językach obcych, formy wspierania i kontaktu z absolwentami, własna seria wydawnicza). Pozostałe kategorie dotyczyły: pozycji akademickiej, potencjału kadrowego, selekcyjności i infrastruktury.

 

Prof. dr hab. Stanisław Belniak, rektor MWSE, podkreśla, że znalezienie się wśród najlepszych uczelni niepaństwowych gwarantuje ukończenie studiów na dobrym poziomie. Nie bez znaczenia pozostaje także planowane uruchomienie nowego kierunku studiów Turystyka i rekreacja, które powiększy możliwości wyboru studiów dla maturzystów. 

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A