N
access_time 2006-10-06 13:34:24
Dlaczego warto przenosić oszczędności z lokat bankowych?? Od początku funkcjonowania systemu bankowego w Polsce najpopularniejszą formą oszczędzania pieniędzy były lokaty bankowe. Podobnie ma się sprawa w dzisiejszych czasach - duża część oszczędności ulokowana jest w formie lokat bankowych. Jednakże wiele się zmieniło od lat 90-tych, kiedy szalejąca inflacja pozwalała otrzymywać bardzo wysokie stopy zwrotu z pożyczonych bankom oszczędności. Jeszcze lata 2000-2002 pozwalały uzyskiwać stopę procentowa na latach w granicach 17% rocznie. Całkiem inaczej ta sytuacja wygląda dziś, kiedy oprocentowanie długoterminowych lokat w granicach 3-4% pozwala nam jedynie unikać utraty wartości pieniądza przy inflacji ok. 2%. Niektórzy mogą stwierdzić, że czasy kiedy mogliśmy zarabiać ponad 10% rocznie odeszły już w zapomnienie. A to nic bardziej błędnego. Fundusze inwestycyjne. Sytuacja na rynku stworzyła możliwości dynamicznego rozwoju funduszy inwestycyjnych. Fundusze te dają nam możliwość zarabiania o wiele więcej, niż lokaty bankowe, a do tego nie jest nam potrzebna fachowa wiedza w zakresie ekonomi i finansów. Fundusze inwestycyjne dają nam możliwość inwestowania w szereg instrumentów rynku finansowego (akcje, obligacje, waluty) bez konieczności ich znajomości. Wykupując jednostki uczestnictwa w funduszu opieramy się na fachowości i umiejętności osób odpowiedzialnych za inwestowania naszych oszczędności. Przy czym, aby zarządzać funduszem inwestycyjnym, trzeba mieć licencję doradcy inwestycyjnego. Zarządzający funduszami inwestycyjnymi dochowują wszelkich starań, aby to właśnie ich fundusze generowały największe zyski dla klientów, bo tylko to pozwoli im na napływ nowych klientów i utrzymywanie wysokiego zaufania do nich. Jak można najkrócej opisać korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne ? zyski większe, niż na lokacie bankowej nie potrzeba fachowej wiedzy o finansach kontrolujemy tylko wyniki, a nie bieżącą sytuację na rynkach możliwość inwestowania już niewielkich kwot możliwość wyboru wśród wielu funduszy nasze pieniądze inwestują ludzie z wiedzą i doświadczeniem stajemy się częścią dużego rynku finansowego Dodatkowe korzyści daje różnica w sposobie opodatkowania zysków kapitałowych. Przy lokacie podatek zostaje pobrany i odjęty od naszych oszczędności po każdej kapitalizacji, tzn. jeśli lokata daje 5% zysku rocznie i odsetki doliczane są raz w roku to naprawdę oprocentowanie lokaty wynosi 5% pomniejszone o 19% podatku, czyli 4,05%. Natomiast w funduszu podatek płacimy tylko od zysku w momencie umorzenia jednostek, czyli sprzedaży naszych udziałów. Tak więc zarobione odsetki pracują ciągle aż do wypłaty i w ten sposób mogą zarobić dla nas więcej. Poniższy przykład pokazuje, jak przy nominalnie takiej samej stopie zwrotu różny sposób opodatkowania może działać na naszą korzyść lub niekorzyść. Wpłacany kapitał 30 tys. PLN, okres inwestycji 20 lat, roczna stopa zwrotu w funduszu 4%, lokata z rocznym okresem kapitalizacji i nominalnym oprocentowaniem 4% (rzeczywiste 3,24)
Na wykresie możemy zobaczyć, że kwota na lokacie po 20 latach to 56 765 zł, natomiast w funduszu 65 733 zł (po wypłacie i odjęciu podatku, zostaje 58 944 zł). A więc sama zmiana formy oszczędzania może przynieść nam ponad 2 tysiące zł oszczędności na podatku. Przyjęty okres 20 lat może się wydawać długi, ale przecież niejednokrotnie przez podobny okres czasu odkładamy pieniądze i trzymamy je na lokacie na „czarną godzinę”. Zakładając lokaty w banku jesteśmy zwykle zobowiązani do utrzymania i nie likwidowania lokaty przez określony okres czasu. Jest to najczęściej okres 6 lub 12 miesięcy. Zerwanie lokaty przed tym czasem powoduje obcięcie nam części lub całości odsetek. Kiedy inwestujemy w fundusze inwestycyjne, sami ustalamy czas w jakim chcemy inwestować. Rodzaje funduszy inwestycyjnych W obecnej sytuacji na rynku w Polsce stopa zwrotu z zainwestowanych pieniędzy w fundusz zależy w dużej mierze od rodzaju funduszu. Rozróżniamy następujące fundusze: -pieniężny -obligacji -stabilnego wzrostu -zrównoważony -akcji (podział na akcje polskie i zagraniczne) Podział ten pozwala nam określić stopień ryzyka i stopę zwrotu z danego funduszu. Sprawą jasną jest, że tam gdzie jest największe ryzyko, tam można osiągnąć największe zwroty z kapitału. Fundusze akcji dają nam nieporównywalnie większą stopę zwrotu w porównaniu do funduszy obligacji czy pieniężnych, ale ryzyko jest o wiele większe. Główną metodą niwelowania ryzyka jest długoterminowy okres inwestowania. Im dłużej trzymamy pieniądze w funduszach tym mamy większą stopę zwrotu i niwelujemy ryzyko. Najlepiej obrazuje to tegoroczna sytuacja na rynku w Polsce kiedy to na przełomie kwietnia i maja polskie indeksy giełdowe straciły ok. 25% . Ten kto włożył pieniądze w styczniu i chciał wyciągnąć w czerwcu jest na minusie , ale ten kto trzyma pieniądze dalej i zamierza je trzymać jeszcze już zarobił na tej inwestycji mimo dużych wahań . Programy oszczędnościowe w formie polisy inwestycyjnej Produktem finansowym, który posiada wszystkie zalety funduszy, a dodatkowo oferuje kilka innych są programy oszczędnościowe w formie polisy inwestycyjnej z ubezpieczeniem na wypadek śmierci, przy czym zasadniczą rolę pełni część inwestycyjna, a część ubezpieczeniowa jest zminimalizowana. Dodatkową zaletą w stosunku do funduszy inwestycyjnych jest m.in. możliwość darmowych transferów naszych środków między zgromadzonymi w pakiecie funduszami (zwykle należącymi do różnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych). Operacja taka pozwala obniżyć koszty, ponieważ nie musimy sprzedawać jednostek jednego funduszu i kupować jednostek innego funduszu (co wiąże się z opłaceniem prowizji i zapłatą podatku od zysków), tylko przenosimy nasze pieniądze pomiędzy funduszami. Dlatego też łatwo operacja ta pozwala ograniczyć ryzyko, bo w sytuacji złej koniunktury możemy pozbyć się jednostek funduszy agresywnych na rzecz funduszy o niskim poziomie ryzyka, przeczekać złą sytuację, a następnie powrócić do funduszy agresywnych zarabiających lepiej i pomimo zmiany funduszu nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych (ten zapłacimy dopiero wypłacając pieniądze z polisy inwestycyjnej) Podsumowując, warto przemyśleć sposób w jaki lokujemy nasze oszczędności, gdyż nasze podejście decyduje o tym, ile zarobimy inwestując nasze ciężko zarobione pieniądze. KOMENTARZ Tomasz Kozioł , doradca finansowy firmy Expander Szeroka oferta funduszy inwestycyjnych zmusza nas do zastanowienia się nad wyborem. Wybór odpowiedniego rozwiązania za pomocą doradcy finansowego pozwoli dobrać fundusz zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zarówno pod względem stopy zwrotu jak i ponoszonego ryzyka. Natomiast oszczędzanie w formie polisy inwestycyjnej daje nam jeszcze inne korzyści, jak np. przekazanie kapitału bez podatku od darowizny. Dla każdego z nas najlepsze będzie inne rozwiązanie, dlatego konsultacja z doradcą finansowym pozwoli nam dobrać ofertę najlepszą dla nas.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A