KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA TARNOWA w sprawie okręgów wyborczych
access_time 2006-11-07 15:20:40
Poniżej publikujemy przesłany do nas komunikat Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie zmiany okręgów wyborczych w porównaniu do poprzedniego głosowania.
KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA


W wyborach samorządowych w 2006 roku wyborcy ujęci w stałym rejestrze wyborców Miasta Tarnowa głosować będą w 65 stałych i 5 odrębnych obwodach głosowania utworzonych uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie.

W porównaniu do poprzedniego głosowania w wyborach Prezydent Miasta Tarnowa zwraca uwagę na zmiany dotyczące obwodów głosowania polegające na:

I. powstaniu -- z podziału istniejących - nowych obwodów głosowania, a są to:

1) dotychczasowy obwód Nr 20 z siedzibą w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, ul. Romanowicza 9 został podzielony na:
- obwód Nr 20 z siedzibą w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, ul. Romanowicza 9,
- obwód Nr 21 z siedzibą w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, ul. Romanowicza 9,.

2) dotychczasowy obwód nr 21 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Poniatowskiego 5 został podzielony na:
- obwód Nr 22 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Poniatowskiego 5,
- obwód Nr 23 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Poniatowskiego 5,

3) dotychczasowy obwód Nr 47 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Szewska 7 został podzielony na:
- obwód Nr 49 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Szewska 7,
- obwód Nr 50 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Szewska 7.

II. zmianie granic obwodów do głosowania i przyjęcia nowych numerów z zachowaniem siedzib:

1) Nr 60 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 9, ul. M. Dąbrowskiej 6 na obwód Nr 63,
2) Nr 61 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 9, ul. M. Dąbrowskiej 6 na obwód Nr 64,
3) Nr 62 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 8, ul. Olszynowa 10 na obwód Nr 65.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Tarnowa zwraca się do mieszkańców Tarnowa z prośbą o zapoznanie się z rozplakatowanym na mieście obwieszczeniem w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych dla przeprowadzenia w Tarnowie w dniu 12 listopada 2006 r. wyborów do Rady Miejskiej w Tarnowie, Sejmiku Województwa Małopolskiego i bezpośredniego wyboru Prezydenta Miasta Tarnowa.


Prezydent Miasta Tarnowa
/-/ Mieczysław Bień

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A