Więcej pieniędzy na tarnowskie inwestycje
access_time 2006-11-09 15:18:15
Śmiałe i jasne przedsięwzięcia mają według Jacka Pilcha pomóc naszemu miastu w pozyskaniu kolejnych pieniędzy na inwestycje w regionie. Kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego przekonuje, że zrobi wszystko, aby jak najlepiej zagospodarować pieniądze możliwe do pozyskania dla naszego regionu.
Swoje plany na działalność w tej jednostce samorządowej Jacek Pilch określa bardzo prosto: "Trzeba pokazać jakąś szerszą perspektywę, stworzyć pomysły, które wydają się pozornie nierealne, ale wtedy, gdy się do nich dąży, osiągnie się dużo więcej, niż jak się działa w sposób minimalistyczny"

Podstawą dalszego rozwoju Tarnowa ma być wykorzystanie mocnej pozycji regionu krakowsko-tarnowskiego na rynku krajowym, jako doskonałego ośrodka dla inwestycji zaawansowanych technologicznie. Połączenie tego ze stabilnym wzrostem gospodarczym i pozyskiwaniem środków z budżetu Unii Europejskiej, da naszemu miastu szansę na dobry rozwój w najbliższych latach.

Wiele osób zapowiada przyspieszenie prac przy Akademii Tarnowskiej. Również kandydat PiSu ma zamiar lobbować na jej korzyść, starać się wykorzystać dogodne warunki dla miasta przy jej tworzeniu. Zapewnia również o jak najlepszym wykorzystaniu Autostrady Nowoczesnych Technologii i projektu PIONEER, który w Tarnowie ma się pojawić w najbliższym czasie. Jacek Pilch nie chce, aby wykorzystane superszybkich łącz internetowych opierało się jedynie na działaniu uczelni, ale pociągało za sobą aktywizację tych rejonów gospodarki i działalności naukowej, która może przynieść miastu wymierne korzyści.

Podstawą realizacji tych programów, jest jak najlepsze wykorzystanie dotacji z UE i stworzenie specjalnych stref ekonomicznych, które zlokalizowane wzdłóż planowanej autostrady przyciągną kolejnych inwestorów. Inwestorzy będą potrzebowali sił do pracy, co zmniejszy bezrobocie.

"Namawiam od tego, aby patrzeć daleko, bo mówienie o wykorzystaniu wyłącznie tych środków, to jest takie mówienie minimalistyczne. Trzeba pokazywac nowe drogi rozwoju i starać się jak najwięcej tych środków do Tarnowa ściągnąć. Edukować przedsiębiorców."

Jacek Pilch nie zapomina również o tarnowskich walorach turystycznych. Ich eksponowanie i odpowiednie zagospodarowanie, również jest dobrą do rozwoju miasta. Zapowiada również wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na tworzenie profesjonalnego ośrodka sportowego, który w nowoczesnej formie, pomoże w rozwoju tarnowskiego sportu.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A