„Zielona perła Tarnowa"
access_time 2006-12-14 16:32:45
Rosną tam rzadkie rośliny, swoje gniazda mają kormorany, czaple, rybitwy, a w stawach króluje karp - przysmak wigilijnych stołów. Prawie wszystkiego o stawach krzyskich można dowiedzieć się z najnowszego wydawnictwa w ramach serii „Zielone perły Tarnowa”. To już 7 publikacja z tego cyklu.
Wydawnictwo przybliża piękne zakątki północnej części naszego miasta, gdzie od połowy XIX w. znajduje się kompleks stawów rybnych oraz towarzyszących im łąk, zarośli, zadrzewień i moczarów. Jest to idealne miejsce dla tak rzadkich roślin jak kosaciec syberyjski - irys, kukułka szerokolistna - storczyk, bobrek trójlistkowy czy zimowit jesienny. Miłośnicy fotografii mają szanse zrobić zdjęcia perkozowi dwuczubowemy, łabędziowi niememu, krzyżówce, gęsiom, kormoranom, mewom, rybitwom i czaplom siwym. Pojawia się też krogulec, myszołów, a nawet rybołów, a z płazów bardzo rzadka żaba moczarowa. W lasach nie brakuje wydr oraz piżmaków, można spotkać ślady działalności bobrów.

W samych stawach o powierzchni ok 50 hektarów, żyje wiele gatunków ryb – obok dominującego karpia również amur, tołpygi - biała i pstra, sum, szczupak, lin, płoć, okoń czy karaś. Co roku na wigilijne stoły trafia 30 ton karpi odłowionych właśnie w tych stawach.

Na terenie „Stawów Krzyskich” odbywają się cykliczne konkursy wyżłów brytyjskich i kontynentalnych - „Field Trials” (próby polowe) im. Kazimierza Tarnowskiego. W tych atrakcyjnych okolicach psy popisują się swoimi cechami wrodzonymi i sprawnością.

Wydana w nakładzie 4 tysięcy egzemplarzy ulotka została sfinansowana przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jest dostępna w Referacie Ochrony Środowiska UMT przy ul.Goldhammera 3, III piętro.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A