Zapowiedź współpracy
access_time 2007-01-11 17:32:31
Tarnowscy Radni, zasiadający w Sejmiku Wojewódzkim potwierdzili na spotkaniu z Prezydentem Miasta Tarnowa chęć wspierania tarnowskich inicjatyw w walce o unijne pieniądze. Juź wcześniej mówiło się o udanych rozmowach pomiędzy radnymi z różnych ugrupowań politycznych.
W trakcie spotkania, którego inicjatorem był obecny Włodarz miasta, Ryszard Ścigała, ustalono plan działania, który ma zmierzać do wpisania tarnowskich potrzeb na listę projektów, które w przyszłości miałyby być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Do Tarnowskiego Magistratu przyjechało sześciu radnych Małopolski: przewodniczący rady Andrzej Sztorc, Krystyna Broda, , Roman Ciepiela, Barbara Kosińska - Geras , Adam Kwaśniak oraz Jacek Pilch.

Z pięciu złożonych u Marszałka projektów, trzy sa szczególnie ważne dla tarnowskich polityków. Mowa mianowicie o projektach przebudowy dróg w okolicach dworca kolejowego, dodatkowo poprawienie dojazdu do centrów gospodarczych, oraz od dawna zapowiadane uruchomienie Młynu Szancera.

Projekty złożone przez miasto kosztować będą prawie 300 mln zł, z czego najwięcej pochłoną oczywiście remonty dróg, bo 260 mln zł. Prezydent mówi, że miasto chce inwestować w projekty odważne, ale co za tym idzie drogie.
- Mam nadzieję, że radni pomogą miastu, by te trzy kluczowe projekty zyskały uznanie zarządu województwa i były na nie pieniądze z środków unijnych. Chcemy inwestować w rozwiązania odważne, które są niestety kosztowne

Radni ze swojej strony udzielają pełnego poparcia i zapowiadają starania, w lobbowaniu na rzecz tarnowskich projektów. Jednak sami również zwracają uwagę na kilka spraw, którymi w najbliższych latach szczególnie powinno zainteresować się miasto. Andrzej Sztorc apelował, aby miasto bardziej zaangażowało się w rozwój Małopolskiego Rynku Hurtowego, oraz swoją opieką otoczyło Stado Ogierów w Klikowej. Roman Ciepiela natomiast zwracał uwagę na konieczność lepszej współpracy z okolicznymi gminami. Wspólnie tworzone projekty powinny mieć większe poparcie przy ich realizacji i pozyskiwaniu pieniędzy z UE.

Jacek Pilch zwrócił jeszcze uwagę, na projekt o którym mówił jeszcze w trakcie swojej kampanii wyborczej. Chodzi mianowicie o specyficzne połączenia nauki z biznesem i lepszy rozwój regionu na tej podstawie. Pochwalił również popierane przez miasto kroki zmierzające do przybliżenia utworzenia w Tarnowie Akademii.

W najbliższym czasie powinno dojść do spotkania Prezydenta z parlamentarzystami.
Komentarze...