Postrach chuliganów?
access_time 2007-03-13 12:16:32
W Tarnowie, podobnie jak w innych miastach, wcielana jest w życie ustawa Ministerstwa Sprawiedliwości o sądach 24-godzinnych. Czy nowa instytucja skutecznie zapobiegnie rozbojom?
Podpisana w ostatnim czasie przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustawa o przyspieszonym trybie orzekania karnego zaczęła funkcjonować w naszym mieście. Od dnia wczorajszego, a więc od 12 marca, w budynku Sądu Okręgowego przy ulicy Dąbrowskiego 27 rozpoczął swoją działalność sąd 24-godzinny. Zgodnie z ustawą podlegać mu będą złapani na gorącym uczynku sprawcy przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem chuliganów. Ci ostatni nie wywiną się sprawiedliwości, jeśli w ciągu 48 godzin od popełnienia przestępstwa zostaną przekazani sądowi.

Jak zapewnia Minister Sprawiedliwości bezpiecznie nie mogą się czuć sprawcy takich czynów jak:jazda pod wpływem alkoholu, kradzieże, drobne rozboje, niszczenie rzeczy, czy zabór pojazdu.
Osoby te będą - rzecz jasna - miały zapewnione prawo do obrońcy z urzędu, w razie potrzeby zaś sąd orzec może nawet 14 dniową przerwę w procesie. Osoby, których sprawy rozpatrywane będą w trybie przyspieszonym nie mogą otrzymać kary dłuższej niż 2 lata pozbawienia wolości. Kary za bezpodstawne niszczenie mienia bądź uszkodzenie ciała popełnione publicznie, a więc za wandalizm i chuligaństwo, nie będą mogły być orzekane w zawieszeniu. Na rzecz poszkodowanych będzie też obligatoryjnie orzekana nawiązka.

Aby sprostać narzuconym przez ustawę obowiązkom, w tarnowskim Sądzie Okręgowym w godzinach od 8.00 do 20.00 dyżurować będą adwokaci, sędziowie i prokuratorzy. W razie potrzeby możliwe jest również przedłużenie działalności, czy ogłoszenie posiedzenia w godzinach innych niż urzędowania, w tym w dniach świątecznych. Wydaje się, że okresem szczególnie wzmożonych prac tarnowskiego sądu 24-godzinnego będzie sezon rozgrywek sportowych, a w szczególności piłkarskich. Nie trzeba sięgać pamięcią daleko wstecz, aby stwierdzić, że największe nasilenie chuligaństwa wiąże się zazwyczaj z derby Tarnowa.

Na przybycie zatrzymanych i skazanych przygotowane jest tarnowskie więzienie. W tej chwili ilość wolnych miejsc pozwala przypuszczać, że osoby skazane w trybie przyspieszonym karę odbywać będą właśnie przy Konarskiego 2. W razie zaś zatrzymania jednego dnia takiej liczby osób, której umieszczenie w Tarnowie nie będzie możliwe, aresztanci zostaną przewiezieni do zakładów karnych w innych miastach, np. w Krakowie.

Tekst: Tomasz Budzik
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A