Pieniądze z PFRON czekają
access_time 2007-01-16 18:44:39
Nawet 23 tysiące złotych dofinansowania może otrzymać właściciel firmy, który zatrudni osobę niepełnosprawną. Tarnowski magistrat rozpoczął przyjmowania wniosków o taką pomoc ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. W ubiegłym roku w Tarnowie znalazło dzięki temu pracę 19 niepełnosprawnych.
Z pomocy mogą korzystać pracodawcy, którzy zatrudnią przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy z powiatowego urzędu pracy. Wysokość dofinansowania może wynosić do 23.000 zł na każde wyposażone nowe miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych nie więcej jednak niż połowę kosztów realizacji projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, pokój nr 12, tel. 014 688 28 27 lub 014 688 28 28 oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Informacje o projektach wraz z załącznikami należy składać do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UMT w Tarnowie w terminie do 28 lutego 2007 r.

W tym roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami" można otrzymać pieniądze także na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Wysokość dofinansowania może wynosić do 5000 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie zakupionym w ramach projektu, nie więcej jednak niż połowę kosztów realizacji projektu.

Realizatorem tego zadania jest samorząd wojewódzki, zatem więcej informacje można uzyskać w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, tel. 012 630 32 02 lub 630 35 24 oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl Informacje o projektach wraz z załącznikami należy składać do Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w terminie przez ten Departament ustalonym.
Komentarze...