Wsparcie dla niepełnosprawnych
access_time 2007-01-22 18:58:30
Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie powiatu tarnowskiego mogą składać wnioski w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Finansuje je Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w obszarze C – wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.

Pracodawca, który zatrudni przez minimum 36 miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy a nie będące nigdzie zatrudnione i skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy, może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia nowych stanowisk w przedmioty służące bezpośrednio wykonywaniu czynności zgodnych w kwalifikacjami osoby niepełnosprawnej. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 50 % poniesionych kosztów, nie więcej niż 23 tys. zł na każde wyposażone nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, proporcjonalnie do wymiaru czasu jej pracy.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać do 28 lutego 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, ul. Narutowicza 38.
Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowie, pok. 324, III piętro.
Znajdziesz go również na internetowej stronie powiatu tarnowskiego.
%%br%%
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A