Inwestycje drogowe w powiecie tarnowskim
access_time 2007-01-31 17:20:26
O planowanych w najbliższych latach inwestycjach drogowych w naszym regionie starosta tarnowski rozmawiał w środę z wicemarszałkiem Małopolski Wojciechem Bosakiem i Grzegorzem Stechem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na spotkanie zaproszono także radnych sejmiku województwa Małopolskiego.
Dyrektor ZDW przedstawił raport z prac zrealizowanych w ub.r. na drodze nr 977 Tarnów – Moszczenica. Z 26 mln, bo tyle będzie kosztować modernizacja tej trasy, wydano dotąd 5 mln zł. Pierwszy etap remontu ma się zakończyć w tym roku. Budowane będą chodniki na długości 16 km, zmodernizowany zostanie wiadukt kolejowy w Tuchowie, położony będzie nowy asfalt. Kolejny, drugi etap, będzie realizowany w od 2008 r. Obejmie m.in. wybudowanie dodatkowych pasów ruchu na podjeździe w Piotrkowicach, likwidację osuwiska. Grzegorz Stech liczy, że ten remont rozpocznie się już wiosną przyszłego roku.

Starosta Mieczysław Kras zabiega, aby do kolejnego etapu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 977 włączona została budowa obwodnicy Tuchowa. Przez miasto przejeżdża z roku na rok coraz więcej pojazdów, powodując zniszczenia i hałas w centrum. Szacuje się, że powstanie obejścia miasta będzie kosztowało około 50 mln zł. Starosta tarnowski zadeklarował, że samorząd będzie partycypował w przygotowaniu dokumentacji technicznej, a gmina pomoże województwu przy wykupie gruntów pod obwodnicę. Starania władz powiatu tarnowskiego popiera poseł Michał Wojtkiewicz, który uznał, że zmodernizowanie drogi nr 977 jest priorytetem dla rozwoju południowej części Małopolski. - Trasa do przejścia granicznego w Koniecznej powinna być zmodernizowana jak najszybciej, bo to najszybsza droga na Bałkany – argumentował.

Podczas środowego spotkania władze powiatu tarnowskiego zwróciły się również do marszałka Małopolski i dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich o uwzględnienie w planach remontów modernizację drogi nr 980 Jurków – Biecz na odcinku Rzepiennik Strzyżewski-Rzepiennik Suchy. 6-cio kilometrowy fragment jest w opłakanym stanie – są tam osuwiska i bardzo zniszczona nawierzchnia. Dyrektor Grzegorz Stech zapewnił, że osuwisko zostanie jeszcze w tym roku zabezpieczone i 1,5 kilometrowy odcinek poddany zostanie modernizacji. W przyszłości cała droga wojewódzka na odcinku Jurkjów-Biecz ma zostać poddana gruntownemu remontowi.

Na zakończenie spotkania starosta Mieczysław Kras poinformował, że wkrótce powiat tarnowski złoży wnioski na modernizację dróg należących do samorządu. Ich remont będzie kosztował około 100 mln zł. Włodarz powiatu tarnowskiego zapowiedział, że będą to drogi dojazdowe do planowanej autostrady oraz parków przemysłowych, a na południu trasy, które mają przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej. Starostwo liczy, że projekty zostaną wysoko ocenione a samorząd otrzyma z Unii Europejskiej pieniądze na remont dróg.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A