Wdrażany nowy system
access_time 2007-02-09 18:48:19
Wdrażany na terenie Urzędu Miasta Tarnowa jest system oceny pracowników, który ma pomóc w dokonywaniu odpowiednich ruchów personalnych w magistracie. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z poleceniem Prezydenta Ścigałę, już niedługo przynosić będzie pierwsze rezultaty.
2W dniu wczorajszym zostało podpisane rozporządzenie Prezydenta Miasta, które poleca wdrożenie wcześniej tworzonego systemu ocen pracowników Magistratu. Ocena, której mają zostac poddani wszystkie osoby zatrudnione w urzędzie, od najniższych do najwyższych szczebli, pozwoli na wprowadzenie wobec nich konkretnych decyzji. Prezydent przekonuje, żę właśnie dzięki takiemu systemowi ocen, możliwe będzie dokładne i rzetelne określenie koniecznych zmian, czy też przesunięć, a jeśli to konieczne, zwolnień.

Do końca lutego ocenie podlegać będą wszyscy pracownicy urzędowi jak i nie urzędowi, za wyjątkiem osób, znajdujących się w okresie wypowiedzenie, zatrudnionych na czas określony, bądź na umowy o zastępstwo.

W skład oceny pracownika, będzie wchodziło trzy etapy. Po pierwsze jest to samoocena pracownika, następnie ocena bezpośredniego przełożonego oraz rozmowy oceniającej bezpośredniego przełożonego z pracownikiem. Następnie dyrektorzy wydziałów złożą Prezydentowi raport z przeprowadzonych ocen i wnioski końcowe.

W najbliższych dniach dojdzie również do podpisania przez Prezydenta zarządzenia w sprawie systemu motywowania urzędników, zarówno materialnie jak i niematerialnie.

tekst: Mateusz Śliwa
fot. Michał Stańczyk kontakt: michalstanczyk(at)tarnow.net.pl %%br%%
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A